Bezpečnost potravin

EFSA doporučuje alternativy pro zlepšení welfare brojlerů a slepic

Vydáno: 23. 2. 2023
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA vydal dvě nová vědecká stanoviska pro zlepšení welfare zvířat.


Foto: Shutterstock

Vědci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) doporučují, aby se pro zlepšení životních podmínek brojlerových kuřat a nosnic v chovech zamezilo používání klecí, omezování krmení a poškozování zdraví zvířat. Úřad EFSA zveřejnil dvě nová vědecká stanoviska, která obsahují doporučení týkající se prostoru, hustoty zvířat, osvětlení, prachu, hluku, podestýlky a konstrukcí (jako jsou vyvýšené plošiny) v chovech.

Odborníci úřadu EFSA posoudili systémy chovu brojlerových kuřat a nosnic používané v Evropské unii a identifikovali rizika, kterým jsou ptáci vystaveni, a související důsledky pro jejich dobré životní podmínky. Vědci popsali způsoby hodnocení dobrých životních podmínek ptáků na základě reakcí zvířat a navrhli způsoby prevence nebo zmírnění zjištěných negativních důsledků pro dobré životní podmínky.

Obě zveřejněná stanoviska se týkají celého produkčního cyklu od chovu a odchovu mladých ptáků až po chov brojlerů a nosnic. Vědci se zabývali také konkrétními otázkami, které vznesla evropská občanská iniciativa „Konec doby klecové“ („End the Cage Age“).

 

Podpora revize právních předpisů EU

Evropská komise si tato vědecká stanoviska vyžádala v rámci své strategie Farm to Fork (F2F). Stanoviska poskytují vědecký základ pro podporu probíhající revize právních předpisů Evropské unie týkajících se dobrých životních podmínek zvířat. Legislativní návrh Komise se očekává v druhé polovině roku 2023.

Úřad EFSA zveřejnil již dříve vědecké stanovisko k dobrým životním podmínkám prasat ve farmovém chovu a pět stanovisek k dobrým životním podmínkám hospodářských zvířat během přepravy. Vědci také dokončují práci na dalších stanoviscích týkajících se dobrých životních podmínek telat, mléčného skotu, kachen, hus a křepelek.

 

Důležitá data

  • Úřad EFSA pořádá 28. března 2023 online veřejný mítink, na kterém představí závěry svých dvou vědeckých stanovisek týkajících se welfare brojlerových kuřat a nosnic.
    Registrace se otevírá 28. února.
  • Druhý online mítink věnovaný připravovaným stanoviskům k welfare telat, dojnic, kachen, hus a křepelek se bude konat 23. května 2023. Více informací naleznete zde.

 

Odkazy na vědecká stanoviska:

 

 

 
Zdroj: EFSA