Bezpečnost potravin

EFSA bude analyzovat nové zprávy o bisfenolu A

Vydáno: 20. 10. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 19. 10. 2011.

Evropská komise (EK) požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby přezkoumal dvě zprávy o bisfenolu A – po jejich nedávném publikování Francouzským úřadem pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES).

V úzké spolupráci s ANSES bude EFSA zprávy analyzovat – s ohledem na své předchozí hodnocení rizik, a zároveň také zohlední jakékoli jiné názory týkající se potenciálních zdravotních účinků bisfenolu A. Konečný výsledek této práce bude poskytnut EK koncem listopadu 2011.

EK požádala EFSA také posouzení případných souvislostí zpráv ANSES s předchozím vědeckým stanoviskem úřadu o bisfenolu A zveřejněném v září roku 2010. V tomto stanovisku byly podrobně prozkoumány především závěry v letech 2008 – 2010 zveřejněných studií. V některých případech byly „vědecké“ důkazy prokazující jednoznačné zdravotní riziko označeny EFSA za sporné s tím, že tyto studie nesplnily kritéria vědecky formulovaných závěrů. Příkladem mohla být i tzv. Stumpova studie (2009), kterou byl odůvodněn zákaz použití BPA v Dánsku. EFSA konstatovala, že studie nepotvrdily negativní neurobehaviorální dopad BPA.

Vědci z EFSA a ANSES se ještě v říjnu 2011 setkají na jednání o otázkách, které by mohly napomoci informovanosti o jejich práci, jako je výzkum metodik používaných ve zprávách, kritéria pro výběr analyzovaných studií a jakýchkoliv nejistot s ohledem na výsledky vědecké práce. Obě organizace společně vypracují zprávu o výsledcích jednání, včetně všech možných rozdílností v jejich vědecké práci na bisfenolu A.

Na svém plenárním zasedání ve dnech 20. – 22. listopadu 2011 budou odborníci z vědeckého panelu EFSA pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (Panel CEF) přezkoumávat vědecký přístup, metodiku a údaje použité ve zprávě ANSES, a také hodnotit případné souvislosti se stanoviskem EFSA z roku 2010.

Nejnovější vědecké informace o bisfenolu A jsou neustále v centru pozornosti EFSA. Aby měl úřad přístup k nejnovějším údajům, uzavřel s Parmskou univerzitou specifickou smlouvu k probíhajícím prověřováním bisfenolu A, včetně sledování vědecké literatury.

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/111019.htm

Zdroj: EFSA