Bezpečnost potravin

EFSA: Aktuální informace o nemonotónní odezvě na dávkování

Vydáno: 3. 6. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA zveřejnil vědeckou zprávu o nemonotónní reakci na dávku (NMDR).

Nová externí vědecká zpráva EFSA je důležitým příspěvkem k vědecké debatě o výsledcích toxikologických studií k nemonotónní odezvě na dávku (NMDR). Podle profesora Anthonyho Hardyho, předsedy vědeckého výboru EFSA, jsou potřebné další analýzy a diskuze pro komplexní posouzení důkazů nemonotónnosti. 

Jak řekl už dávno Paracelsus, velikost dávky rozhoduje o tom, zda bude mít látka léčivé účinky, nebo zda bude působit jako jed. Tento princip se používá při hodnocení rizika a představuje shodné zvyšování účinků při zvýšených dávkách, tj. monotónní reakci (odezvu) na dávkování. Jestliže vyšší dávky zapříčiňují nižší účinky, jde o nemonotónní odezvu dávkování.

Pokud by byly účinky NMDR prokázány u látek ve vztahu k bezpečnosti potravin, pak by to mělo vliv na způsob hodnocení rizika. 

Přezkoumání důkazů nemonotónní odezvy na dávkování (NMDR) 

Vědecký výbor EFSA na svém zasedání projednal zprávu, která poskytuje přehled důkazů o nemonotónní reakci na dávku (NMDR) u látek jiných než jsou základní živiny. 

Zpráva podrobně popisuje 10 000 studií ze systematického přehledu vědecké literatury z posledních deseti let. Tyto studie byly použity pro sledování nemonotónnosti u souborů dat ze studií prováděných na zvířatech (in vivo), na  tkáních/buňkách (in vitro) a na lidech. 

Autoři zprávy dospěli k závěru, že pro látky v oblasti bezpečnosti potravin není dosud doložena oprávněnost hypotézy NMDA. 

Zpětná vazba Vědeckého výboru EFSA 

Zpráva poskytuje rozsáhlý přehled studií, kde byly pozorovány náznaky NMDR, což vedlo EFSA a další vědecké organizace k rozsáhlé diskuzi o metodice, která byla použita a o získaných výsledcích.

Vědecký výbor diskutoval následující potřebné činnosti: 

  • Další analýzy navržených souborů dat k důkazu NMDR; potvrzení reprodukovatelnosti výsledků, pokud byly studie opakovány; určení, zda výsledek je změnou biochemickou (např. změna hladiny enzymu), nebo zda přímo souvisí s nežádoucími zdravotními výsledky (např. rakovina).
  • Přehled metodiky autorů, kteří používají šest kontrolních bodů na popsání možného důkazu pro NMDR.
  • Modelování závislosti dávka-odezva z datových souborů ze studií na lidech a z datových souborů týkajících se „kvantových koncových bodů“ (tzn. účinky, které se vyskytují v případech, jako je například rakovina, na rozdíl od postupných účinků, jakým je např. úbytek hmotnosti), které nemohly být analyzovány.

 
Podklady pro zprávu EFSA poskytly čtyři členské organizace: Francouzská agentura pro výživu, životní prostředí a práci (ANSES), Rakouská agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES), Ústav environmentální medicíny Institutu Karolinska (KI) ve Švédsku a Národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) v Holandsku.

Zdroj:  EFSA