Bezpečnost potravin

EFSA: Aktualizované Pokyny ke zdravotním tvrzením

Vydáno: 4. 2. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA aktualizoval Pokyny k žádostem o schválení zdravotních tvrzení při označování potravin.

Úřad EFSA aktualizoval svá doporučení pro žadatele o schválení zdravotních tvrzení na  potravinářských výrobcích. Stejně tak EFSA revidoval vědecké pokyny, které platí na zdravotní tvrzení všeobecně, a také aktualizoval specifické pokyny pro tvrzení týkající se imunitního systému a gastrointestinálního traktu.

Valeriu Curtui, vedoucí Oddělení výživy EFSA, řekl: „Vzhledem k vědecké a technické složitosti Žádostí ke zdravotním tvrzením, bylo vždy prioritou EFSA vytvořit jasná kritéria pro zdůvodnění zdravotních tvrzení a pokyny pro předkládaná tvrzení.  

„Aktualizované Pokyny umožní žadatelům lépe porozumět přístupu, který mají naši experti na výživu, a pomohou jim zvážit, který typ tvrzení předložit vzhledem k dostupným údajům.“

Konkrétní příklady z předešlých Žádostí poradí žadatelům s požadavky na doložení důkazů v jednotlivých oblastech a upozorní na nejčastější nedostatky. Dr Curtui řekl: „Lépe zpracované Žádosti budou efektivněji hodnoceny, což bude přínosem pro žadatele, spotřebitele i úřad EFSA.“

Dva nové dokumenty nyní zahrnují:

• Podrobné vysvětlení jednotlivých kroků hodnotícího procesu – charakterizaci potraviny / složky potravin, charakterizaci uváděného účinku (tvrzení), uvedení souvisejících studií provedených na lidech, názorné vysvětlení na konkrétních příkladech z předchozích hodnocení.

• Jasně definovaný rozdíl mezi principy používanými při hodnocení zdravotních tvrzení založených na nepostradatelnosti živin a mezi principy hodnocení ostatních tvrzení. Tyto rozdíly se týkají definice uváděného účinku (tvrzení), zdůvodnění tvrzení a podmínek použití.

• Příklady Žádostí, které byly ohodnoceny kladně, poukazují na počet, typ a kvalitu studií, které mohou být potřebné pro zdůvodnění tvrzení.

• Příklady Žádostí hodnocených se záporným výsledkem, které ilustrují druh nedostatků, které mohou zabránit dokázání pravdivosti některých tvrzení.

• Pokyny se týkají hlavních kroků a vědeckých aspektů, které žadatelé musí zvážit při přípravě Žádosti.

Vědecký panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) se rozhodl revidovat Pokyny s ohledem na zkušenosti získané při posuzování téměř 3000 tvrzení „obecného významu“ a více než 250 dalších Žádostí v průběhu několika posledních let. Důvodem byly také požadavky zúčastněných subjektů po větší srozumitelnosti obecných záležitostí společných pro všechna tvrzení, zejména však pro tvrzení týkající se střev a imunitních funkcí.

Nové Pokyny byly dokončeny po veřejné konzultaci, která poskytla hodnotnou zpětnou vazbu od zúčastněných subjektů a dalších zainteresovaných stran.

Pozadí
Pravidla pro schvalování zdravotních tvrzení při označování potravin v EU podléhají nařízení (ES) 1924/2006. Podle tohoto nařízení zdravotní tvrzení mohou být schválena pro použití v Evropské unii až po vědeckém hodnocení provedeném úřadem EFSA. Podrobné vysvětlení práce úřadu EFSA při hodnocení zdravotních tvrzení je na webových stránkách úřadu EFSA: Topics A-Z / Nutrition and health claims 

Zdroj:  EFSA