Bezpečnost potravin

EFSA a ECDC vyšetřují nákazy salmonelou spojené s čokoládovými výrobky

Vydáno: 8. 4. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA a ECDC vyšetřují nákazy baktérií Salmonella typhimurium, nahlášené v 9 zemích Evropy.

Nákazy způsobené monofázickou bakterií Salmonella typhimurium se rychle rozvíjí v sedmi zemích EU/EHP a ve Spojeném království (UK). K 5. dubnu 2022 bylo hlášeno 134 případů, zejména u dětí do 10 let. První případ byl identifikován ve Spojeném království dne 7. ledna 2022. Od 17. února 2022 byly hlášeny další případy také jinde v Evropě.

Tyto nákazy způsobené baktérií Salmonella jsou charakterizovány neobvykle vysokým podílem hospitalizovaných dětí, z nichž některé mají vážné klinické příznaky, jako je krvavý průjem. Na základě rozhovorů s pacienty a výsledků počátečních analytických epidemiologických studií, byly jako pravděpodobná cesta infekce identifikovány konkrétní čokoládové produkty. Nahlášené případy byly identifikovány pomocí pokročilých technik molekulární typizace. Vzhledem k tomu, že tato metoda testování není běžně prováděna ve všech zemích, mohou některé případy zůstat neodhaleny.

Stahování produktů bylo zahájeno v několika zemích, včetně Belgie, Francie, Německa, Irska, Lucemburska a Spojeného království, aby se zabránilo konzumaci produktů potenciálně kontaminovaných salmonelou (data k 6. 4. 2022). V zemích, kde byly nahlášeny případy nákazy, provádějí orgány veřejného zdraví a bezpečnosti potravin další vyšetřování, aby se zjistila příčina a rozsah kontaminace a aby se zajistilo, že kontaminované produkty nebudou uvedeny na trh.

Evropské středicko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) společně s úřadem EFSA vyhodnocují dostupné údaje ze zasažených zemí a připravují rychlé posouzení nákaz, které bude zveřejněno v týdnu od 11. dubna 2022.

Počet potvrzených a pravděpodobných případů* s monofázickou infekcí S. Typhimurium podle zemí, EU/EHP a Spojeného království, k 5. dubnu 2022

Country

Confirmed cases

Probable cases

Total No of cases

Belgium

0

26

26

France

20

0

20

Germany

4

3

7

Ireland

10

0

10

Luxembourg

1

0

1

Netherlands

2

0

2

Norway

1

0

1

Sweden

4

0

4

Total EU/EEA

42

29

71

United Kingdom

63

0

63

Total

105

29

134

*Podle mezinárodní definice ohniska

 

Zdroj: EFSA

 

Stahování výrobků Kinder v České republice: