Bezpečnost potravin

EFSA a ECDC – první společná zpráva o antimikrobiální rezistenci bakterií

Vydáno: 14. 7. 2011
Autor: MZe

EFSA a ECDC publikovaly první společnou zprávu o antimikrobiální rezistenci bakterií působících u lidí, zvířat a v potravinách

Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), a Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (ECDC) spojili své zkušenosti, zanalyzovali údaje získané od členských států Evropské unie a sestavili první společnou zprávu Evropské unie o antimikrobiální rezistenci bakterií způsobujících zoonózy. Veterinární i humánní dozorové orgány EU, ECDC a EFSA, sledují výskyt onemocnění přenosných ze zvířat na člověka, tj. zoonóz, systematicky.

Antimikrobiální látky jsou používány v humánní a veterinární medicíně k eliminaci mikroorganismů způsobujících infekce, jako jsou bakterie. U zvířat chovaných za účelem výroby potravin jsou pro léčení různých infekčních onemocnění používány antimikrobiální látky stejné nebo podobné těm užívaných u lidí. Rezistence na antimikrobiální látky nastává, když mikroorganismy vyvinou mechanismy, které sníží účinnost antimikrobiálních látek nebo se jejich působení stane neefektivním. Rezistentní bakterie se mohou šířit prostřednictvím mnoha cest. Objeví-li se antibiotická rezistence u bakterií přítomných u zvířat a v potravinách, může to také ohrozit účinnou léčbu infekčních chorob u lidí.

Zpráva založená na údajích z roku 2009 ukazuje, že vysoký podíl bakterií z rodu Campylobacter u lidí je odolný vůči pro léčbu lidských nemocí kriticky důležitému antibiotiku – ciprofloxacinu, který patří do skupiny fluorochinolonů. U zvířat byla zjištěna rezistence vysoké nebo středně vysoké části bakterií z rodu Salmonella (u kuřat), Campylobacter, a také nemoci nevyvolávající skupiny bakterií E. coli vůči tomuto antibiotiku.

Podrobné informace a souhrnnou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2154.htm
Zdroj: EFSA