Bezpečnost potravin

Ebola virus – možnost přenosu zvěřinou z Afriky – zpráva EFSA

Vydáno: 7. 11. 2014
Autor: SZÚ, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Informace SZÚ ze dne 4. 11. 2014.

Bylo zjištěno, že několik druhů zvířat hostí virus Ebola v Zairu (ZEBOV), hlavně ne-humánní primáti a Kaloni (netopýři). EFSA zhodnotila riziko pro osoby v Evropě spojené s přenosem ZEBOV prostřednictvím zpracování a přípravy nelegálně dovážených potravin (spotřebitelé nebo pracovníci manipulující se zvěřinou z Afrikyv kuchyni bezprostředně před spotřebou) . Výsledkem byla pravděpodobnost výskytu alespoň jednoho případu ZEBOV v Evropě, díky přenosu prostřednictvím “zvěřiny” (bushmeat).

Tato pravděpodobnost je výsledkem kombinace několika kroků: 1) zvěřina je kontaminována virem ZEBOV; 2) zvěřina musí být nelegálně uvedena na trh v  EU; 3)  importovaná zvěřina musí obsahovat životaschopný virus, když přijde do styku s osobami; 4) osoba musí být vystavena viru; a 5) osoba bude infikována po expozici. Kvůli nedostatku dat a znalostí, což má za následek velmi vysokou nejistotou, není možné odhadnout přesnější riziko. Berouce v úvahu všechny tyto prvky a na základě: (i) omezeného počtu ohnisek potvrzených v současnosti v Africe v důsledku běžné spotřeby zvěřiny na tomto kontinentu, (ii) použití zvěřiny z Afriky v Evropě, nezahrnující  vysoce rizikové praktiky, jako je lov a vyvrhování (iii) předpokládané nízké celkové spotřebě této zvěřiny v Evropě, lze předpokládat, že potenciál pro zavlečení a přenos viru ZEBOV přes tuto zvěřinu je v Evropě v současné době nízký. Zdravotní důsledky takové události by byly velmi vážné, vzhledem k vysoké letalitě a potenciálu pro sekundární přenos. Skoro žádné informace o infekčnosti viru ZEBOV nejsou k dispozici s ohledem na efekt solení, uzení nebo sušení masa. Nelze tedy činit závěry pokud jde o účinnost těchto metod na inaktivaci viru. Důkladné vaření (100 ° C) virus zničí.

Volný překlad zprávy EFSA, 4. 11. 2014  (J. Ruprich) 

Dostupné na: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3884.htm

Zdroj:  SZÚ