Bezpečnost potravin

EBOLA: předpoklad rizika přenosu prostřednictvím potravin teoreticky existuje, ale pro ČR je prakticky nulový

Vydáno: 26. 8. 2014
Autor: SZÚ, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Informace Státního zdravotního ústavu ze dne 26. 8. 2014.

Na dotaz veřejnosti, ohledně možnosti přenosu viru EBOLA prostřednictvím potravin ze zemí Afriky sdělujeme, že by sice teoreticky mohla existovat, ale praktická možnost přenosu potravinou na konzumenta v ČR je v dané chvíli krajně nepravděpodobná.

Pro zopakování raději přidáváme informace připravené pro EU (HSC, 8.8.14)

  • Riziko přenosu viru na lidi v zasažených oblastech je extrémně malé, pokud tito lidé nepřišli do přímého styku s tělesnými tekutinami živé či zemřelé nakažené osoby nebo živého či uhynulého nakaženého zvířete. Kontaktem s tělesnými tekutinami se rozumí také nechráněný pohlavní styk s osobou, která onemocnění prodělala, až do sedmi týdnů po jejím vyléčení. Vysoké riziko představuje perkutánní expozice, expozice v důsledku poranění injekční jehlou nebo mukózní expozice krvi kontaminované virem, tělním tekutinám, tkáním nebo laboratorním vzorkům vážně nemocných lidí nebo pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza, nebo nakažených zvířat. K nákaze může dojít i v případě, že porušená kůže nebo mukózní membrány zdravého člověka přijdou do styku s prostředím, jež bylo kontaminováno infekčními tekutinami pacientů nakažených virem Ebola, jako jsou znečištěné oděvy, ložní prádlo nebo použité injekční jehly.
  • K přenosu viru Ebola nedochází při náhodném kontaktu na veřejných místech s lidmi, kteří nejeví známky nákazy. Virem Ebola se nelze nakazit při manipulaci s penězi, potravinami nebo při plavání v bazénu. Komáři virus Ebola nepřenášejí.
  • Virus Ebola se usmrtí mýdlem, bělidlem, slunečním světlem nebo sušením. Pokud se oblečení kontaminované tělesnými tekutinami vypere v pračce, virus Ebola se zničí. Na povrchu, který je vystaven slunci nebo prošel sušením, tento virus přežívá pouze krátkou dobu. Pokusy prokázaly, že při nižší teplotě může virus Ebola přežít déle.
  • Kontaminace povrchu může přispět k přenosu ve zdravotnických zařízeních, ale nehraje významnou roli v rámci komunity, s výjimkou kontaminovaného prostředí okolo nemocného pacienta. To podtrhuje význam řádné hygieny a náležitého odstraňování veškerého infekčního materiálu při péči o pacienty.
  • Další rizika nákazy pro zdravotnické pracovníky představují náhodné expozice viru, expozice prostřednictvím úzkého kontaktu s pacienty, nedostatečně přísné uplatňování opatření pro kontrolu infekce. Od počátku epidemie se nakazilo více než 140 zdravotnických pracovníků a více než polovina z nich zemřela.


Závěry:

Chcete-li mít co nejvyšší jistotu vlastního bezpečí, dodržujte následující obecná pravidla (nejen kvůli viru EBOLA):

  • Nezapomínejte na základní hygienická pravidla, včetně řádného mytí rukou. Všímejte si, jaké je hygienické prostředí místa, kde chcete konzumovat potraviny, máte-li podezření na nevhodnou přípravu pokrmů a nečisté nádobí, raději si vyberte jiný podnik.
  • Konzumujte jen řádně tepelně upravené potraviny (min. 10 min/72°C). Virus EBOLA je teplem ničen*. Je bezpečnější dostat na stůl horký pokrm a počkat až zchládne, než konzumovat potraviny  “studené”. To platí nejen pro stravování v Africe.

* Specificky se pro EBOLA virus uvádí 5 minut varu nebo 30-60 minut při 60°C. Čím vyšší teplota je užita, tím kratší doba je potřebná k deaktivaci.

prof. MVDr. J. Ruprich, CSc.

Zdroj:  SZÚ