Bezpečnost potravin

Ebola: nová metodika k identifikaci mechanismu přenosu

Vydáno: 26. 6. 2015
Autor: KM EFSA

Odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin zkoumali faktory, které mohou přispívat k přenosu viru Ebola ze zvířat na člověka v Západní Africe.

Odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zkoumali faktory, které mohou přispívat k přenosu viru Ebola ze zvířat na člověka v Západní Africe. Přenašeči nákazy se vyskytují od sociálního až po životní prostředí. Mezi možné příčiny šíření nákazy patří také odlesňování, lov a demografické změny v divoké přírodě.

Experti došli k závěru, že pochopení mechanismu přenosu viru Ebola vyžaduje multidisciplinární perspektivu. „Tato zpráva jasně ukazuje, jak je důležité, aby výzkum vzniku infekčních onemocnění měl komplexní přístup,  a sbíral data z různých vědních oborů,“ řekl Franck Berthe, vedoucí útvaru pro zdraví zvířat a rostlin EFSA. „Metodika použitá v této zprávě může být aplikována i na jiná komplexní témata, která vyžadují grafickou vizualizaci různorodých ještě nepropojených faktorů.“

Vědečtí experti  identifikovali možné přenašeče  nákazy pomocí literárních rešerší, které roztřídili do několika kategorií  – sociální, technologické, ekologické, ekonomické a politické.

Experti analyzovali hlavní argumenty použité v literatuře k identifikaci propojení mezi jednotlivými přenašeči, a vytvořili vizualizace znázorňující sítě mezi potenciálními přenašeči, jejich vzájemné působení a odůvodnitelnost jejich propojení. 

Zpráva má několik omezení, a proto je nutné výsledky interpretovat opatrně. Například, ve zprávě je pouze několik zdokumentovaných událostí přenosu infekce, u kterých jsou k dispozici vědecké důkazy. Také velmi málo studií se zabývá přímo otázkou mechanismu přenosu. Vizualizace jsou založeny na současných znalostech a měly by být ověřeny prostřednictvím terénních studií.

Současná epidemie v západní Africe byla způsobena virem Ebola Zaire, který se poprvé vyskytl v Guineji v roce 2013 a dále se rozšířil do sousedních zemí. Virus je stále aktivní v Guineji a Sierra Leone.

Tuto zprávu vytvořili vědci EFSA a externí odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) a z Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), s využitím odborných znalostí z různých vědních oborů – jako je humánní a veterinární medicína, epidemiologie, společenské a environmentální vědy.  

Ebola: new methodology to identify the drivers for spillover  

Drivers for occasional spillover event of Ebola virus

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

            Více informací – viz EFSA Topic: Ebola