Bezpečnost potravin

Ebola a domácí zvířata: hodnocení rizik

Vydáno: 4. 12. 2014
Autor: KM EFSA

Report EFSA a ECDC

Pravděpodobnost expozice psů a koček viru Ebola prostřednictvím jejich kontaktu s infikovanými lidmi je v Evropě velmi nízká, protože postižení jedinci jsou obvykle okamžitě izolováni, konstatuje společná zpráva EFSA a ECDC.

Na žádost Evropské komise připravil EFSA ve spolupráci s ECDC rychlé hodnocení rizik pro rizika související s domácími zvířaty, která přišla do styku s lidmi nakaženými virem Ebola.

Hodnocení se týkalo tří oblastí:
a) pravděpodobností, že se zvíře dostane do kontaktu s osobou nakaženou virem Ebola;
b) pravděpodobností, že zvíře bude exponováno viru Ebola;
c) pravděpodobností, že zvíře, infikované nebo kontaminované Ebola virem, bude schopné jeho přenosu na neinfikovanou osobu.

Hodnocení rizik se týká psů a koček, jako nejčastěji chovaných domácích zvířat v Evropě. Situace v Evropě se liší od situace v západní Africe, oblasti postižené současnou epidemií Ebola viru (EBOV). V Evropě je pravděpodobnost vzniku situace, kdy dojde k infikování domácího zvířete prostřednictvím kontaktu s infekční osobou, velice nízká. V případě kontaktu s infikovanou osobou se pravděpodobnost, že se domácí zvíře nakazí, nebo se stane vektorem (přenašečem), může pohybovat od velmi nízké do vysoké. Tato pravděpodobnost je ovšem spojená s vysokou nejistotou. Dále také panuje nejistota ohledně infekčnosti viru na/ve zvířatech a ohledně jeho vylučování zvířaty. Pravděpodobnost expozice lidí viru prostřednictvím kontaktu s exponovaným zvířetem je obtížné zhodnotit; může se pohybovat od velmi nízké po vysokou v závislosti na specifických okolnostech. Doporučuje se, aby riziko bylo posuzováno individuálně (case-by-case) společně autoritami v oblasti veterinárního a humánního zdraví.

S ohledem na nedostatek informací o možných nákazách domácích zvířat a možnostech dalšího přenosu EBOV domácími zvířaty, by měla být vždy přijímána předběžná opatření v plném rozsahu, pokud je manipulováno s domácími zvířaty osob, nakažených EBOV. Vzájemné sdílení informací, které by pomohlo prohloubit naši znalost o EBOV u domácích zvířat je důležité pro všechny zúčastněné organizace na národní i mezinárodní úrovni, ačkoliv by to během epidemie nemělo být považováno za prioritu.

Celou zprávu naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA: Ebola and pets: EFSA and ECDC assess risks