Bezpečnost potravin

Dvojí prospěch z nealkoholického piva

Vydáno: 25. 6. 2004
Autor:

Výsledky nové německé studie naznačují, že nealkoholické pivo může mít stejný příznivý účinek pro kardiaky jako jeho tradiční pandán, ovšem bez potenciálních negativních dopadů přílišné konzumace.

Podle výsledků nové německé studie může mít nealkoholické pivo stejný příznivý účinek pro kardiaky jako jeho tradiční pandán, ovšem bez potenciálních negativních dopadů přílišné konzumace. Dřívější výzkumy ukázaly, že mírná spotřeba alkoholu může mít příznivé účinky na lidské zdraví, především pak v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, většinou se ale předpokládalo, že hlavní příznivě působící složkou v alkoholických nápojích je etanol. Vzhledem k tomu, že u nealkoholického piva je etanolová složka odstraněna, neočekávalo se, že bude mít stejně příznivý zdravotní efekt jako pivo normální. Pracovníci z německé kliniky pro diagnostiku ale prokázali, že nealkoholické pivo může na kardiaky působit rovněž příznivě a to inhibováním srážení krve a aktivace krevních destiček. Výsledky výzkumu byly publikovány v květnovém čísle časopisu Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Mechanismus protektivního působení konzumace piva a vína na riziko kardiovaskulárních onemocnění není dosud plně objasněn, existují ale reálné důkazy, že hlavní úlohu hrají účinky na hemostázu (zástava krvácení). V rámci výzkumu byly sledovány hemostatické účinky konzumace tří litrů normálního piva, nealkoholického piva a alkoholu smíšeného s vodou v průběhu tří hodin a to u dvanácti mladých, zdravých mužů ve věku od 19 do 36 let. Vzorky krve k analýze byly odebírány před a po konzumaci. Bylo zjištěno, že všechny tři nápoje přispívají k redukování aktivace krevních destiček a srážení krve, tzn. nealkoholické pivo stejně jako alkoholické nápoje, z čehož lze usuzovat, že příznivé účinky nevykazuje pouze etanol. Sekrece a agregace krevních destiček je hlavní příčinou zesilování vnitřní vrstvy cévní stěny a vzniku aterosklerózy. Ateroskleróza je charakterizována nepravidelným rozložením lipidových usazenin v arteriích, což může vyvolávat fibrózu a kalcifikaci, zabraňovat průtoku krve a v krajním případě způsobit i přerušení dodávky krve do mozku. Další zjištění se týkalo pouze nealkoholického piva, které způsobovalo významné snížení tvorby trombinu. Trombóza je charakterizována ucpáním krevních cév, které může způsobit smrt nebo rozklad tkání zásobovaných cévami. Čím méně je trombinu, tím méně dochází k trombóze a zesilování vnitřní vrstvy cévní stěny. Naopak při konzumaci většího  množství alkoholických nápojů dochází ke zvýšené tvorbě trombinu, což značí i vyšší riziko trombózy. Tuto domněnku je ale třeba ještě podpořit dalšími výzkumy, které by měly zahrnovat rovněž sledování všech spolupůsobících faktorů spojených s alkoholickými nápoji. Lze předpokládat, že nealkoholické nápoje se stanou alternativou s příznivými zdravotními účinky bez vedlejších negativních dopadů alkoholu.
http://www.nutraingredients.com