Bezpečnost potravin

Dvě další zamítnutá tvrzení o stavu kloubů a vlivu na střevní mikroflóru

Vydáno: 29. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Úřad EFSA nepovažuje za dostatečně podložené tvrzení firmy Gelita o účinku kolagenového hydrolyzátu na udržování zdravých kloubů a o příznivém účinku probiotik firmy CSL na střevní flóru.

Na žádost společnosti Gelita byla posuzována oprávněnost tvrzení „udržuje zdravé klouby“ u fyzicky aktivních osob, které se používá na hydrolyzátu kolagenu. Na podporu tvrzení byl předložen povídavý přehledový materiál, tři intervenční studie na lidech, jedna na zvířatech, dvě studie in vitro a dvě studie o biovyužitelnosti. Ve stanovisku úřadu EFSA zveřejněném 20. 7. 2011 (EFSA-Q-2011-00201) se však uvádí, že tyto podklady dostatečně vědecky nepotvrzují požadované tvrzení. Jedna ze studií na lidech byla prováděna na nemocných osobách, druhá neměla srovnávací skupinu a z těchto studií nebylo možno učinit závěr ohledně uváděného účinku. Ve třetí studii bylo sledováno 147 studentů – sportovců, přičemž bylo posuzováno 15 parametrů souvisejících s bolestí kloubů a potížemi, avšak mezi skupinami nebyly zjištěny významné rozdíly. Studie in vitro a na zvířatech nemohou predikovat účinek na lidech in vivo.

Společnost Centro Sperimentale del Latte S.p.A. (CSL) podala žádost o zdravotní tvrzení „příznivě ovlivňuje střevní mikroflóru“, které se používá pro kombinaci mikroorganismů Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus AY/CSL (LMG P-17224) a Streptococcus thermophilus 9Y/CSL (LMG P-17225) v produktech pro děti od 3 měsíců do 14 let.
Úřad EFSA zveřejnil 20. 7. 2011 negativní stanovisko (EFSA-Q-2008-273)zpracované panelem NDA, v němž se opět v první řadě argumentuje nedostatečnou specifikací mikroorganismů (genotyp), což je informace, kterou by žadatel mohl urychleně – do 30 srpna 2011 – doplnit. Avšak navíc panel NDA nedošel k přesvědčení, že uváděná modifikace střevní mikroflóry znamená pozitivní fyziologický účinek.
Podle dosavadních znalostí nelze definovat počet/podíly různých skupin mikroorganismů, které tvoří „příznivou“ nebo „normální“ střevní mikroflóru. Zvýšení počtu určitých skupin mikroorganismů jako jsou laktobacily a/nebo bifidobakterie samo o sobě neznamená příznivý fyziologický efekt. Po žadateli (CSL) bylo požadováno doplnění principu příznivého fyziologického účinku, ale odpověď nebyla dodána.

EU Food Law, 2011, č. 494