Bezpečnost potravin

Dva nové rychlotesty na stanovení BSE

Vydáno: 21. 3. 2003
Autor:

Dne 6. března 2003 Vědecký řídicí výbor Evropské komise vydal kladné stanovisko k používání dvou nových testů: LIA Test (Prionics) a aCDI Test (InPro).

Vědecký řídicí výbor (SSC) Evropské komise projednával na své plenární schůzi, která se konala ve dnech 6.–7. března 2003, schválení dvou nových rychlotestů na stanovení BSE u mrtvých zvířat. Oba testy byly důkladně prověřeny v laboratorních podmínkách i v terénu. SSC doporučil jejich formální schválení.
Uvedenými novými testy jsou:
– LIA Test (Prionics® – Check Luminescence Immunoassay),
– aCDI Test (InPro automated Conformation Dependent Immunoassay).

Je k dispozici vyjádření SSC k novému LIA Testu (Prionics) a aCDI Testu (InPro). Jsou uvedeny výsledky dosažené v praxi za pomoci těchto testů.

Vyjádření SSC