Bezpečnost potravin

Důrazné upozornění SZPI online prodejcům tabákových výrobků

Vydáno: 15. 1. 2020
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI

Žádný z prověřovaných internetových prodejců tabákových výrobků, které v rámci cílené kontrolní akce prověřovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), nesplnil všechny zákonem stanovené podmínky při ověřování věku nakupujících. Celkem 11 kontrolních nákupů, při kterých Potravinářská inspekce spolupracovala i s nezletilými figuranty, ukázalo, že všichni prověřovaní prodejci porušili právní předpisy a většina prodejců nedostatečně ověřila věk nakupujících a umožnili tak nákup tabákových výrobků na internetu i nezletilým osobám.

V rámci kontroly Potravinářská inspekce zjistila mj. následující nedostatky:

  • V 9 případech inspektoři SZPI zjistili, že e-shop není vybaven povinným systémem jednoznačně ověřujícím věk nakupujícího. Někteří prodejci ponechávali ověření věku až na dopravce při předání zásilky, nebo spoléhali na formální potvrzení věku nakupujícího. Za dostatečné nelze považovat zaškrtnutí políčka „je mi 18 let“, zadání data narození ani podobné nejednoznačné způsoby ověření věku.
  • Ve 3 případech nedošlo k ověření věku kupujícího při předání zásilky tabákových výrobků.
  • V 5 případech prodejci nesplnili povinnost oznámit systém ověření věku do registru Ministerstva zdravotnictví.
  • Ve 2 případech absentovala v e-shopu informace o zákazu prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Podmínky pro prodej tabákových výrobků na dálku (např. prostřednictvím internetu) stanovuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon jednoznačně stanovuje požadavek na elektronické ověření věku nakupujícího a SZPI považuje za splnění tohoto požadavku následující způsoby:

  • Systém mojeID (příp. jeho obdoby),
  • Ověření věku dle průkazu totožnosti při registraci učiněné osobně,
  • Prostřednictvím redukované kopie průkazu totožnosti (údaje nesloužící identifikaci osoby a věku jsou anonymizovány),
  • Jiný hodnověrný a jednoznačný způsob (např. listinný dokument ověřený na Czechpoint, je-li z něj patrná identita osoby a její věk atd.).

Ostatní způsoby, např. zaškrtnutí políčka „Je mi 18 let“ apod. nejsou považovány za dostatečné.

SZPI rovněž zdůrazňuje, že ověření věku nakupujících je vždy vyžadováno ve 2 krocích, při nákupu na internetu a při převzetí od zásilkové služby (nebo při osobním převzetí).

Vodítko sumarizující povinnosti vyplývající ze zákona č. 65/2017 Sb. pro prodejce tabákových výrobků zveřejnila SZPI na svých webových stránkách.

Kontrolovaným osobám Potravinářská inspekce uložila provést neprodlenou nápravu nevyhovujícího stavu a zahájí s nimi správní řízení o uložení pokuty.

Vzhledem ke zcela neakceptovatelným výsledkům kontrolní akce bude SZPI v kontrolách segmentu pokračovat.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva 
tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633         

Zdroj: SZPI