Bezpečnost potravin

Dozor hygieniků v pražských stravovacích zařízeních je nadále zapotřebí, ukazují výsledky dubnových a květnových kontrol

Vydáno: 27. 6. 2023
Autor: HSHMP

V průběhu letošního dubna a května provedla Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) celkem 572 kontrol v pražských podnicích poskytujících stravovací služby. Za zjištěné závažnější nedostatky HSHMP udělila 65 finančních sankcí v souhrnné částce 274 800 korun.

Zásadním měřítkem pro hodnocení každé kontrolované provozovny je pro pražské hygieniky bezpečnost a ochrana zdraví zákazníků při konzumaci hotových pokrmů. Kontrolním nálezům v dubnu i květnu dominovala naprosto nepřípustná špína, a to na nejrůznějších místech: podlaze, stropě, kuchyňském nádobí, mrazícím zařízení. V těsném závěsu za špínou následují rovněž zásadně hygienicky neakceptovatelné plísně, například na výrobníku ledu či mrazicím zařízení. Kontrola nesmí tolerovat ani nevhodné skladování hotových pokrmů: takovouto praktiku hygienici v jednom z podniků zaznamenali dokonce na zemi. V jiném případě zase personál provozovny uchovával hotové pokrmy – cukrářské výrobky, zeleninu společně s vejci – v papírových pokládkách, které mohou obsahovat původce průjmových onemocnění.

Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj dat: HSHMP


45 kontrol hygienici provedli na základě veřejností zaslaných podnětů. Lidem ponejvíce v podnicích vadily nedostatky stran provozní hygieny a stavebně technického stavu provozoven.

Devětadvacetkrát se hygienici v dubnu a květnu na kontrolu vydali kvůli podezření na zdravotní obtíže po použití pokrmu, přičemž čtrnáctkrát se podezření ukázalo jako důvodné.

Grafy č. 1:

časové období: květen 2023
časové období: duben 2023

V dubnu a květnu patřily mezi nejčastější pochybení proti pravidlům správné hygienické praxe:

nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP.

Grafy č. 2:

časové období: květen 2023
časové období: duben 2023

Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za květen 2023:

Foto č. 1 – špinavý strop v kuchyni


Foto č. 2 – špinavá podlaha a regál pod pracovním stolem v kuchyni


Foto č. 3 – plíseň a špína na dveřích mrazícího zařízení


Foto č. 4 – špinavá fritéza s napáleným olejem


Foto č. 5 – nevhodné skladování hotových pokrmů na zemi


Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za duben 2023:

Foto č. 1 – zaplísněný výrobník ledu v restauraci


Foto č. 2 – rozbitý strop v kuchyni


Foto č. 3 – rozbitý strop v přípravně pokrmů


Foto č. 4 – nevhodné skladování hotových pokrmů, cukrářských výrobků, zeleniny a syrových vajec v papírových prokládkách, které mohou obsahovat původce průjmových onemocnění


Fota č. 5 – 6 – nevhodné skladování hotových pokrmů na zemi

Přehled HSHMP v květnu 2023 kontrolovaných provozoven
Přehled HSHMP v dubnu 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 26. 6. 2023
Hygienická stanice hlavního města Prahy,
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: HSHMP