Bezpečnost potravin

Dovozy bazalky, koriandru, papriky a Chapchu z Laosu do ČR budou zadrženy

Vydáno: 14. 6. 2016
Autor: ÚKZÚZ

Informace ÚKZÚZ ze dne 13. 6. 2016.

ÚKZÚZ informuje dovozce zeleniny, že Laos vyhlásil zákaz pro vývoz bazalky, koriandru, papriky a Chapchu (Piper spp.)

Toto opatření vzniklo v souvislosti s velkým počtem zachycených zásilek vyvážených do EU z důvodu výskytu škodlivých organismů a hygienické závadnosti (mikrobiální kontaminace, obsahem reziduí pesticidů).  
Laos uvedené zásilky necertifikuje a pokud budou rostlinolékařským službám předloženy doklady k zásilkám, budou považovány za falzifikáty. Od června ÚKZÚZ veškeré dovozy uvedených komodit z Laosu zadrží a zásilky nebudou ve spolupráci s Celní správou propuštěny do navrhovaného celního režimu.  

Zdroj: ÚKZÚZ


Foto: Shutterstock