Bezpečnost potravin

Doprovodné akce na výstavě Země živitelka 2015

Vydáno: 14. 8. 2015
Autor: ICBP

Pozvánka na doprovodné akce Sekce potravinářských výrob - Úřadu pro potraviny na výstavě Země živitelka 2015.

 

Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny Ministerstva zemědělství (dále MZe) připravila pro návštěvníky letošního 42. ročníku výstavy Země živitelka v rámci doprovodných programů dvě akce.

První z nich je diskuzní odborný  seminář:
„Perspektivy českého potravinářství“,

který se bude konat v pátek 28. srpna 2015 od 13.00 do 15.00 hodin v 1. patře Pavilonu Z. Seminář zahájí ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, úvodní slovo přednese MUDr. Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny MZe a Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR. Seminářem bude provázet Ing. Jindřich Fialka, ředitel odboru potravinářského, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny MZe.

Panelová diskuze semináře bude zaměřena na tato témata:

  • Jaké dopady mají změny legislativy na výrobce potravin?
  • Jaké jsou poznatky s fungováním dozoru nad trhem s potravinami po novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích?
  • Jaké faktory ovlivňují konkurenceschopnost potravinářských podniků?

Diskuze se zúčastní vedoucí pracovníci MZe a představitelé českých dozorových orgánů SZPI a SVS, Potravinářské komory ČR a potravinářských svazů.
Seminář je určen především potravinářským odborníkům, kteří mají možnost získat nejnovější informace o změnách potravinářské legislativy v ČR a diskutovat o dalším směrování potravinářského odvětví. Mediálním partnerem této akce je časopis Potravinářský zpravodaj.

–   Program semináře (pozvánka) 

–   Registrační formulář na seminář je zde
    možnost registrace je prodloužena až do 26. 8. 2015. 

 

 Druhou akcí organizovanou Sekcí potravinářských výrob
– Úřadem pro potraviny MZe je promo akce pro spotřebitele: 
 „Den zdraví“,

který se bude konat v neděli 30. srpna 2015 od  9.00 do 16.00 hodin na venkovní  ploše u vchodu do pavilonu  Ministerstva zemědělství. 

PROMO stánek Informačního centra bezpečnosti potravin MZe nabídne zájemcům informační tematické materiály a publikace zdarma, soutěže, testy a hry pro děti (ceny pro vítěze: tematická pexesa, látkové tašky s logem viscojis.cz, krabičky viscojis.cz atd.).

Součástí promo akce bude také hudebně zábavný pořad „Přijede k nám návštěva“ umělecké dvojice Vanda a Standa. Proběhnou dvě hudební vystoupení pro děti a rodiče, které budou zaměřeny na témata zdravá výživa, hygiena a bezpečnost potravin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Informační centrum bezpečnosti potravin