Bezpečnost potravin

Doporučení úřadu EFSA k poskytování harmonizovaného označování na přední straně obalu potravin

Vydáno: 5. 2. 2021
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA bude zpracovávat stanovisko na žádost Evropské komise.

Vědecké doporučení úřadu EFSA k poskytování harmonizovaného označování na přední straně obalu potravin a omezování tvrzení na potravinách

Dne 3. února 2021 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) potvrzení přijetí nového mandátu Evropské komise pro vědecké poradenství na podporu vývoje budoucího celoevropského systému pro nutriční značení na přední straně obalu potravin a nastavení podmínek pro používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách. Současně byla vydána společná tisková zpráva dostupná v anglickém, francouzském, německém, italském a španělském  jazyku.

Podle akčního plánu pro strategii EU „Farm to Fork“ má Evropská komise v úmyslu předložit do konce roku 2022 návrh harmonizovaného povinného nutričního značení na přední straně obalu potravin a stanovení nutričních profilů s cílem omezit propagaci potravin s vysokým obsahem například soli, cukrů a/nebo tuku.

Evropská komise požádala úřad EFSA o poskytnutí vědeckého poradenství k:

  • živinám důležitým pro veřejné zdraví evropské populace, včetně jiných než výživných složek potravin (např. energie, vláknina)
  • skupinám potravin, které mají důležitou roli ve stravování evropských populací a podskupin
  • kritériím, kterými se bude řídit výběr živin a dalších složek, které neobsahují živiny, pro nutriční profilování

 

Žádost zaslaná úřadu EFSA nezahrnuje vývoj modelu profilování živin ani poskytování poradenství ohledně současných modelů profilování, které se již používají pro různé účely.

Odborníci na výživu úřadu EFSA vyhodnotí nejnovější vědecké informace, včetně zdrojů jako jsou:

 

Úřad EFSA je povinen předložit své vědecké stanovisko do března roku 2022. Do konce roku 2021 bude návrh upravován mimo jiné na základě veřejné konzultace.

Další informace naleznete na stránkách úřadu EFSA:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/efsas-scientific-advice-inform-harmonised-front-pack-labelling-and-restriction

Žádost o vědecké stanovisko k vývoji harmonizovaného povinného nutričního označování na přední straně obalu potravin a stanovení nutričních profilů pro omezení výživových a zdravotních tvrzení na potravinách:
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/EFSA-Q-2021-00026_M-2021-0007.pdf

 

Zdroj: EFSA