Bezpečnost potravin

Doporučení pro sběr a konzumaci hub

Vydáno: 29. 10. 2015
Autor: berankova1

Francouzský úřad pro potraviny vydal doporučení pro sběr a konzumaci hub.

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) vydal doporučení pro sběr a konzumaci hub, z důvodu každoročně se opakujících otrav, způsobených konzumací hub nasbíraných v lese. 

Doporučení pro houbaře, prevence před otravou způsobenou konzumací hub:

• Nikdy nesbírejte houby, pokud máte sebemenší pochybnosti o jejich čerstvosti nebo si nejste zcela jisti jejich druhem. Některé velmi jedovaté houby se podobají jedlým druhům.

• Sbírejte pouze čerstvé houby a sbírejte je celé (klobouk i třeň) z důvodu správné identifikace.

• Vyhněte se houbaření v blízkosti silnic, průmyslových pozemků a skládek, protože houby mohou absorbovat velké množství znečišťujících látek.

• Jednotlivé houby se snažte mít v košíku odděleně (hlavně neurčené druhy), nikdy nenoste houby v plastovém sáčku, protože se mohou velice rychle zkazit.

• Oddělujte pečlivě houby, které jste správně určili podle druhu od ostatních, protože i jediná jedovatá houba může kontaminovat ostatní.

• Důkladně si umyjte ruce po příchodu ze sběru hub nebo po manipulaci s houbami.

• Nejezte nasbírané houby, dokud si nejste jisti správným určením druhů, případně si houby nechte zkontrolovat odborníkem.

• Houby skladujte správně v chladničce a snězte je nejpozději do dvou dnů od jejich nasbírání.

• Nikdy nejezte volně rostoucí houby v syrovém stavu, a také je nejezte ve velkých množstvích. Nejlepší je jíst malá množství hub, průběžně  v čase (ne často za sebou).  Houby vždy důkladně vařte.

Obecně platí: v případě jakýchkoli pochybností houby vyhoďte!

Co dělat, když dojde k otravě?

Otravy houbami mohou mít vážný dopad na zdraví, mohou zahrnovat těžké zažívací poruchy, problémy s ledvinami, poškození jater, které může vyžadovat transplantaci; dokonce mohou způsobit i smrt.
 
Pokud se jeden nebo více charakteristických příznaků objeví po jídle obsahujícím houby nasbírané v přírodě (třes, závratě, problémy se zrakem, halucinace, žaludeční nevolnost, zvracení, atd.), okamžitě volejte zdravotnickou záchrannou službu.

Symptomy se nejčastěji objeví do 12 hodin po konzumaci hub, ale v některých případech může dojít k otravě i později.

Důležité je zdravotníkům nahlásit dobu, kdy jste konzumovali jídlo z hub a dobu, kdy se se začaly objevovat první příznaky otravy.  Také je důležité, abyste uchovali veškeré zbylé houby pro účely identifikace.

 
Zdroj: ANSES: „Autumn is here, and with it comes mushroom foraging: our recommendations to avoid poisoning incidents

 

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):