Bezpečnost potravin

Doporučení pro provozovatele potravinářských podniků tzv. uzavřeného stravování v souvislosti s pandemií koronaviru

Vydáno: 18. 3. 2020
Autor: HSHMP

Doporučení HSHMP

Vzhledem k známým způsobům, kterým se šíří koronavirus (SARS-CoV-2), tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal, Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) doporučuje provozovatelům potravinářských podniků provozujícím stravovací službu – tzv. uzavřené stravování (stravování zaměstnanců všech typů – sociální a zdravotnické služby, vězeňské stravování) – v návaznosti na doporučení HSHMP ze dne 14. 3. 2020 – přijmout následující opatření:

1/

Vyloučit strávníky z řad veřejnosti vhodnou formou informace (vývěska, rozhlas, personál u vstupu, uzavření vstupu pro veřejnost v případě oddělených vstupů pro zaměstnance a veřejnost).

2/

Zajistit možnosti dezinfekce rukou pro strávníky u vstupu do provozovny.

3/

Snížit počet strávníků v jeden časový interval v odbytové části provozovny u výdejní linky a v užších částech (prodloužení výdejní doby, časový harmonogram výdeje podle organizačních jednotek, omezení počtu vstupujících strávníků, dodržování odstupů min. 2 m, snížení počtu výdejních pozic jednotlivých druhů pokrmů i za cenu menší nabídky pokrmů, změna prostorového uspořádání).

4/

Snížit počet strávníků ve frontě před provozovnou (prodloužení výdejní doby, časový harmonogram výdeje podle organizačních jednotek, upozornění na dodržování odstupů ve frontě min. 2 m).

5/

Omezit samoobslužný odběr příborů nebo zajistit stálý dohled poučeného personálu.

6/

Zrušit nebo omezit samoobslužný prodej všech druhů pokrmů a nebalených potravin, zejména neporcovaných (polévky, salátové bary, nebalené pečivo, cukrářské výrobky), případně zavést stálý dohled poučeného personálu.

7/

V případě zachování samoobslužných forem prodeje zajistit dostatek jednorázových pomůcek pro manipulaci s nebalenými potravinami, zvýšit frekvenci výměny pomůcek pro samoobslužný prodej pro opakované použití (naběračky, kleště, vidličky, lopatky) používaný strávníky.

8/

Zrušit vydej pokrmů do vlastních přinesených nádob (v případě potřeby nahradit jednorázovými obaly).

9/

Striktně dodržet oddělenou manipulaci s použitým stolním nádobím včetně personálního zajištění od ostatních činností.

10/

Další informace můžete nalézt v Doporučení HSHMP pro provozovatele potravinářských podniků ze dne 14. 3. 2020 na webových stránkách HSHMP, na webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz nebo Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/ .

 

V Praze 17.3.2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy