Bezpečnost potravin

Doporučení pražských hygieniků pro provozovatele potravinářských podniků v souvislosti s pandemií koronaviru

Vydáno: 16. 3. 2020
Autor: HSHMP

HSHMP doporučuje následující opatření

Vzhledem k známým způsobům, kterým se šíří koronavirus (SARS-CoV-2), tj. kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal, Hygienická stanice hlavního města Prahy dále jen „HSHMP“) doporučuje provozovatelům potravinářských podniků (např. restauracím, prodejnám i výrobnám) přijmout následující opatření:

 

 

1/

Personál opakovaně proškolit v zásadách osobní a provozní hygieny a zabezpečit podmínky pro jejich uplatňování (mytí a osušování rukou, popř. desinfekční prostředky).

2/

Zaměstnanci s příznaky onemocnění nesmí být v provozu potravinářského podniku.

3/

Při výrobě nebo manipulaci s dále tepelně neošetřovanými potravinami (např. lahůdkářské, pekařské) používat ochranné pomůcky (jednorázové rukavice, pláště, případně roušky).

4/

Pravidelně čistit a desinfikovat pracovní plochy, pracovní pomůcky případně madla zařízení, kliky a další místa, kterých se zaměstnanci nejčastěji dotýkají, včetně sociálních zařízení, a to desinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem.

5/

U vratného nádobí v gastronomických provozech zajistit mytí při co nejvyšší teplotě. Při ručním mytí, zejména sklenic využívat spulboye s desinfekčním roztokem a následným důkladným opláchnutím.

 

V potravinářských zařízeních, kde se pohybují zákazníci (prodejny, restaurace apod.) dále:

 

6/

Nad rámec běžného úklidu a čištění odbytových prostor se zaměřit na místa a plochy nejčastějšího dotyku zákazníků a ty co nejčastěji otírat a desinfikovat vhodným prostředkem s plně virucidním účinkem (např. jednorázové desinfekční utěrky).

7/

Poučit obsluhující personál, aby minimalizoval úzký kontakt s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýchání.

8/

V prodejnách upřednostňovat prodej baleného zboží.

9/

V prodejnách s prodejem nebalených, dále tepelně neošetřovaných potravin zajistit dostatek pomůcek pro hygienickou manipulaci se zbožím (podávky, kleště, jednorázové rukavice, apod.), upozorňovat zákazníky na povinnost hygienického chování formou vyvěšených upozornění, rozhlasu nebo nejlépe stálého dohledu obsluhy.

10/

Další informace můžete nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu www.szu.cz nebo Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

 

V Praze 14.3. 2020