Bezpečnost potravin

Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – 1. část

Vydáno: 6. 4. 2022
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování 2/2022

Článek „Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování  – 1. část“ publikovala Společnost pro výživu ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování – 2/2022.

Evropská společnost pro enterální a parenterální výživu (známá také pod názvem Evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus) vydala v roce 2021 doporučení pro nemocniční stravováníESPEN guideline on hospital nutrition (Thibault et al., 2021). Dokument vznikl na základě potřeby systematicky shrnout současné poznatky založené na důkazech týkajících se organizace stravovacích provozů, předepisování a indikování diet, jakož i sledování příjmu stravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s přihlédnutím k individuálním potřebám pacientů/klientů ve snaze snížit riziko výskytu malnutrice v těchto zařízeních.

V ESPEN doporučeních je kladen značný důraz na nutnost (a povinnost) hodnocení nutričního stavu jako výchozího nezbytného předpokladu pro předpis adekvátní diety. Hlavní diety, které by měly tvořit základ nemocniční stravy, jsou dle doporučení ESPEN dvě – dieta Standardní (pro pacienty bez malnutrice, vychází z obecných doporučení pro běžnou populaci) a dieta Nemocniční (pro pacienty v malnutrici nebo v riziku malnutrice).