Bezpečnost potravin

Doporučení EFSA/WHO k metodě TTC

Vydáno: 16. 3. 2016
Autor: KM EFSA

Zpráva EFSA/WHO uvádí doporučení pro metodu „toxikologicky relevantní práh“.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnily zprávu ze společného workshopu, který přezkoumával metodu „toxikologicky relevantní práh“ (TTC, Threshold of Toxicological Concern) pro hodnocení chemických rizik.

Odborníci, kteří se zúčastnili setkání, se shodli, že metoda TTC je vhodná jako skríningový nástroj pro hodnocení expozice nízkým dávkám chemických látek a identifikování chemických látek, u kterých jsou nezbytné další údaje k hodnocení rizika pro lidské zdraví.
 
Experti učinili řadu návrhů na zlepšení a rozšíření metody TTC, včetně revize rozhodovacího stromu, založeného na současných znalostech vědy a dostupných toxikologických databázích.

Vědci také doporučili, aby bylo zřízeno trvalé úložiště pro data, která jsou podporována TTC a Cramer klasifikačním schématem, sloučením stávajících databází, za použití jasných kritérií pro zařazení do oboru.

Mluvčí EFSA uvedl, že úřad nyní zvažuje, jak nejlépe začlenit doporučení expertní skupiny do své praxe hodnocení rizik.

Zpráva byla dokončena po osmitýdenní on-line veřejné konzultaci provedené EFSA a WHO.

Co znamená přístup TTC?
TTC přístup je skríningový nástroj pro stanovení priorit pro hodnocení bezpečnosti chemických látek, je-li expozice člověka odhadována jako nízká, ale údaje o riziku nejsou kompletní. Tento přístup se nepoužívá, pokud jsou dostupné údaje o hodnocení specifických sloučenin a o jejich toxicitě nebo pokud jsou požadovány v rámci stávajících předpisů.

Event report: Review of the Threshold of Toxicological Concern (TTC) approach and development of new TTC decision tree

Outcome of a public consultation on the conclusions and recommendations of the EFSA–WHO workshop on the TTC approach

FAQ: Threshold of Toxicological Concern

Zdroj:  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)