Bezpečnost potravin

Doporučení EFSA ke komunikaci během krizové situace spojené se závadnými potravinami

Vydáno: 13. 4. 2016
Autor: KM EFSA

EFSA poskytuje návod jak komunikovat během krizové situace spojené se závadnými potravinami.


Jak komunikovat během krizové situace spojené se závadnými potravinami – Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje návod, respektive doporučení, pro osoby odpovědné za přímou či nepřímou komunikaci s veřejností s cílem aktivně a průběžně řídit celý komunikační proces.
 

Během krizové situace nebo události spojené se závadnými potravinami je základem řízení takové krize a ochrany konzumentů rychlá, stručná a jasná komunikace.

Úřad EFSA, který byl založen jako odpověď na sérii potravinových krizí ve druhé polovině devadesátých let, nyní zveřejnil doporučení pro komunikaci během krize, které může sloužit také jako vzor pro národní úřady pro bezpečnost potravin v členských státech EU.  

Úřad EFSA vytvořil tato doporučení společně s členskými státy EU na základě nejlepší zkušenosti získané z předchozích krizí spojených s potravinami. Dokument, vytvořený ve spolupráci se členy pracovní skupiny pro komunikaci EFSA (Advisory Forum Communications Working Group), pomůže zajistit konzistenci a soudržnost v rámci komunikace během obdobné krize.

Část s názvem „Jak komunikovat během krizových událostí spojených s potravinami nebo krmivy“, týkající se správné praxe pro krizovou komunikaci, také jasně vysvětluje role a zodpovědnost EFSA a organizací členských států EU během různých fází krize za účelem zlepšit připravenost pro jakékoliv budoucí obdobné případy s přeshraničními dopady.  

Dokument popisuje různé fáze události a poskytuje krok za krokem vedení pro aktivity efektivní komunikace. Tato doporučení se zaměřují na důležité principy:

–       převzetí kontroly komunikace o situaci

–       rychlá komunikace s cílem ochrany lidského zdraví

–       identifikace cílové skupiny a nástrojů k jejich dosažení

–       jasná a transparentní komunikace

–       spolupráce s příslušnými partnery (krize spojená s potravinami se 
        nezastaví na mezinárodních hranicích)

Rozhodujícím předpokladem pro efektivní krizovou situaci je připravenost.  To je důvodem, proč materiál zahrnuje doporučení, jak být připraven pro možnou krizi. Přípravy zahrnují stanovení a odsouhlasení pravidel a postupů s dostatečným předstihem před propuknutím možné krize, stejně jako školení potenciálních tiskových mluvčí. 

Testování pokynu – v listopadu 2015 zrealizovala EFSA simulační cvičení s představiteli členských států EU, Evropské komise a Světové zdravotnické organizace (WHO), jejichž zpětná vazba byla zapracována do finální verze návodu. 

Rovněž poradkyně pro mezinárodní spolupráci při EFSA, paní Shira Tabachnikoff, prohlásila, že příprava a spolupráce jsou klíčovými body pro úspěšnou komunikaci během krize. Simulační cvičení v tomto smyslu ukázalo potřebu silné sítě a jasných procesů; a návod prokáže svou užitečnost, jakmile nastane situace, kdy jej bude potřeba. 

Text dokumentu najdete na webových stránkách EFSA, doplňující informace zde.

Zdroj:  EFSA