Bezpečnost potravin

Doplňky stravy pro sportovce: riziko pro zdraví a přínos nejistý

Vydáno: 1. 2. 2017
Autor: ANSES

Francouzský úřad ANSES hodnotil rizika spojená s doplňky stravy pro sportovce.


Foto: Shutterstock

Francouzský úřad pro potraviny, životní prostředí, ochranu zdraví při práci a bezpečnost (ANSES) spravuje národní projekt nutrivigilance, který shromažďuje zprávy o nežádoucích účincích souvisejících s konzumací doplňků stravy pro sportovce. Tyto zprávy o nežádoucích účincích a velmi rozšířená spotřeba doplňků stravy na snížení tělesného tuku nebo na vývoj svalů u některých sportovních disciplín, vedly ANSES k upozornění na potenciální zdravotní rizika.

Byly zaznamenány efekty, které jsou potenciálně nebezpečné pro některé uživatele doplňků, především kardiovaskulární obtíže (tachykardie, arytmie a mrtvice) a psychické poruchy (úzkost, poruchy nálady). Úřad ANSES proto nedoporučuje používání těchto doplňků stravy osobám s kardiovaskulárními rizikovými faktory či srdečním onemocněním, poruchou funkce jater nebo ledvin či neuropsychiatrickými poruchami; dále dětem, dospívajícím, těhotným a kojícím ženám. Úřad ANSES také doporučuje vyhnout se konzumaci potravinových doplňků obsahujících kofein před a během jakékoliv sportovní aktivity, stejně jako souběžné konzumaci několika doplňků stravy nebo jejich kombinované konzumaci s léčivými přípravky. ANSES dále upozorňuje, že je důležité konzultovat zahájení užívání doplňků stravy s profesionálním zdravotníkem.

Francouzský národní projekt nutrivigilance ANSES shromáždil 49 hlášení nežádoucích účinků pravděpodobně souvisejících s konzumací doplňků stravy pro sportovce, určených k rozvoji svalové hmoty nebo na snížení tělesného tuku. Hlášené nežádoucí účinky byly zejména kardiovaskulární (tachykardie, arytmie a mrtvice) a psychické (úzkost a poruchy nálady).

Tyto zprávy o nežádoucích účincích vedly ANSES k posouzení rizik spojených s konzumací těchto doplňků stravy a k upozornění sportovců na možná zdravotní rizika.

Za účelem snížení těchto rizik, doporučuje úřad ANSES, aby se spotřebitelé zajímali, zda jsou tyto potravinové doplňky kompatibilní s jejich stavem výživy, zdravotním stavem a požadovaným cílem. Důležitá je individuální konzultace a doporučení od příslušného lékaře, nejlépe ve spolupráci s trenérem (nebo fitness trenérem) a s ohledem na dobu trvání tréninku a zatížení. Pro zajištění efektivního interdisciplinárního dialogu je důležité, aby lékaři byli vzděláni také v oblasti výživy a to především sportovní výživy.

Když se snaží lidé, kteří aktivně sportují, snížit množství tělesného tuku a / nebo zvýšit svalovou hmotu, tak by měli být za prvé informováni o rizicích, spojených s konzumací farmakologicky účinných výrobků, a za druhé o zdravotních rizicích spojených s dietami pro snížení váhy bez lékařské pomoci.

ANSES zdůrazňuje fakt, že veškeré uváděné žádané účinky těchto potravinových doplňků neznamenají, že je vyloučeno jakékoli zdravotní riziko. Obecně platí, že chybí-li vědecky prokázané údaje o účinnosti potravinových doplňků, tak jsou jejich očekávané přínosy velmi hypotetické. To znamená, že přínos takovýchto doplňků stravy je velmi diskutabilní vzhledem k možným hrozícím rizikům. Také nákupy doplňků stravy na internetu zvyšují u sportovců expozici ve spotřebě podvodných nebo kontaminovaných potravinových doplňků, které mohou zapříčinit i pozitivní antidopingové testy a mohou mít negativní účinky na zdraví.

Doporučení úřadu ANSES

S ohledem na výsledky vědeckého posouzení, ANSES důrazně varuje před konzumací doplňků stravy, jejichž cílem je rozvíjet svalovou hmotu nebo snížit množství tělesného tuku tyto osoby:

• osoby s kardiovaskulárními rizikovými faktory nebo se srdečním onemocněním, poruchou funkce jater nebo ledvin, nebo s neuropsychiatrickými poruchami;
• děti a mládež;
• těhotné a kojící ženy.

Úřad ANSES vydal tato doporučení:

Pro spotřebitele:
• Před sportovní činností a během ní je nutné se vyhnout konzumaci doplňků stravy s obsahem kofeinu. Takovýmto doplňkům stravy se musí vyhnout i osoby citlivé na účinky kofeinu.
• Důležité je vyhnout se konzumaci více doplňků stravy najednou nebo kombinování jejich konzumace s léčivými přípravky.
• Důvod konzumace potravních doplňků by měl být konzultován se zdravotníkem  – odborníkem.
• Osobní (praktický) lékař a lékárník by měli být informováni, že ošetřovaná osoba užívá potravinové doplňky.
• Sportovci by měli dávat pozor na složení konzumovaných výrobků a upřednostňovat kvalitní výrobky, které splňují zákonné předpisy, jejichž výroba a distribuce je dohledatelná a výrobce je jasně identifikován.

Pro sportovní manažery:
• Použití doplňků stravy by mělo být dobře zvažováno, s multidisciplinárním přístupem, který zahrnuje jak sportovní manažery tak i zdravotníky – profesionály.
• Praktičtí lékaři by měli mít zajištěn stálý přísun aktuálních odborných informací, týkajících se především mladých sportovců.

Vzhledem k rozšířené spotřebě potravinových doplňků, úřad ANSES doporučuje orgánům veřejné moci, aby zahájily a vedly diskusi o (ne)vhodnosti distribuce těchto doplňků stravy do míst, kde se aktivně sportuje.

Odborníci agentury ANSES také upozorňují zdravotníky na význam hlášení do systému (projektu) nutrivigilance, kam mají hlásit všechny zjištěné nepříznivé zdravotní účinky související s konzumací doplňků stravy pro sportovce.

Pro více informací:
See ANSES OPINION on the risk of consumption of food supplements by athletes seeking to build muscle or reduce body fat

Zdroj: ANSES