Bezpečnost potravin

Doplňky stravy s omega-3 mastnými kyselinami mohou zvýšit riziko fibrilace síní u pacientů s chorobami srdce

Vydáno: 28. 11. 2023
Autor: BfR

Foto: Shutterstock

Užívání přípravků obsahujících omega-3 mastné kyseliny může zvýšit riziko vzniku fibrilace srdečních síní (porucha srdečního rytmu) u osob se stávajícím nebo hrozícím onemocněním srdce. Vyplývá to z vyhodnocení několika klinických studií, provedených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

V těchto studiích pacienti užívali buď léky obsahující omega-3 mastné kyseliny, nebo doplňky stravy. Klinické studie byly zaměřeny především na pacienty, kteří již trpěli kardiovaskulárním onemocněním (tj. onemocněním postihujícím srdce nebo cévy), nebo kterým hrozilo zvýšené riziko vzniku tohoto onemocnění. Z hodnocení EMA vyplynulo, že riziko fibrilace síní záviselo na užívané dávce omega-3 mastných kyselin a bylo největší při nejvyšší testované dávce 4 gramy denně.

Doplňky stravy s omega-3 mastnými kyselinami jsou nabízeny například ve formě kapslí s rybím tukem a někdy obsahují podobné dávky jako léky. Na rozdíl od léků jsou doplňky stravy volně dostupné na trhu a mohou být užívány i delší dobu bez lékařského dohledu. Možné nežádoucí zdravotní účinky proto mohou být snáze přehlédnuty.

Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) doporučuje, aby především spotřebitelé se srdečním onemocněním nebo odpovídajícími rizikovými faktory užívali přípravky obsahující omega-3 mastné kyseliny, jako jsou doplňky stravy, pouze po konzultaci s lékařem, a to zejména, pokud je užívají po delší dobu.

Kromě toho je důležité vzít v úvahu, že omega-3 mastné kyseliny se nacházejí také v rybách. Pravidelná konzumace ryb (jednou až dvakrát týdně) má zdraví prospěšné účinky, např. na metabolismus tuků, ale nevede k příjmu takového množství omega-3 mastných kyselin, které by bylo spojeno s výše popsanými zdravotními riziky.

Omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem z rybího tuku, jako jsou DHA a EPA (kyselina dokosahexaenová a kyselina eikosapentaenová), mají zdraví prospěšné vlastnosti, jako je mimo jiné prevence kardiovaskulárních a cévních onemocnění. Rybí tuk se proto nabízí nejen v doplňcích stravy, ale používá se také k fortifikaci potravin.

V této souvislosti úřad BfR již v roce 2009 hodnotil zdravotní rizika zvýšeného příjmu omega-3 mastných kyselin DHA a EPA a poukázal na to, že při vysokém příjmu existují důkazy o zvýšené hladině cholesterolu, zhoršení imunitní obrany u starších lidí, zvýšené úmrtnosti u osob se srdečními chorobami a zvýšeném sklonu ke krvácení. Dlouhodobé účinky zvýšeného příjmu ještě nebyly dostatečně prozkoumány. BfR proto doporučil stanovit maximální limity pro přídavek DHA a EPA do potravinářských výrobků. Toto doporučení je stále platné.

BfR nepovažuje za nutné, aby zdraví lidé užívali koncentráty rybího tuku prostřednictvím doplňků stravy, zejména pokud pravidelně konzumují ryby. V důsledku aktuálních vědeckých poznatků, že se u osob se stávajícím nebo hrozícím srdečním onemocněním zvyšuje riziko fibrilace síní, vydaly farmaceutické společnosti (držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků s obsahem omega-3 mastných kyselin) v koordinaci se Spolkovým ústavem pro léčiva a zdravotnické prostředky (BfArM) tzv. červený dopis (Red Hand Letter), ve kterém poskytují informace o riziku fibrilace síní při užívání léčivých přípravků s obsahem omega-3 mastných kyselin.

Další informace k omega-3 mastným kyselinám:

Zdroj: BfR (německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik)