Bezpečnost potravin

Doplňku stravy Tercon Skin Care chybí přes 98% slibované dávky vitamínu B2

Vydáno: 9. 9. 2016
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 9. 9. 2016.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se průběžně věnuje intenzívní kontrole jakosti a bezpečnosti doplňků stravy. Falšování neobvyklého rozsahu inspektoři aktuálně zjistili u výrobku TERCON Skin Care,  s označením data použitelnosti do 01. 01. 2018, výrobce: TERCON s.r.o.; Sudoměřská 901/24, 130 00 Praha 3. Výrobce na obalu mj. uvedl obsah vitamínu B2 (Riboflavinu) – 0,5 mg/tobolka, laboratorní rozbor odebraného vzorku ale potvrdil množství pouze 0,00804 mg/tobolka. Skutečný obsah vitamínu B2 tak představoval pouze 1,61% obsahu deklarovaného výrobcem na obalu. 

SZPI odebrala předmětný vzorek v provozovně společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. v Praze – Hostivaři a neprodleně zakázala uvádět závadnou šarži do oběhu. S kontrolovanou osobou inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty. 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633

Zdroj:  SZPI