Bezpečnost potravin

Dopad nemonotónních reakcí na dávku na hodnocení zdravotních rizik prováděných EFSA

Vydáno: 3. 11. 2021
Autor: KM EFSA

Vědecké stanovisko Vědeckého výboru EFSA

EFSA zveřejnil vědecké stanovisko k dopadu nemonotónních reakcí na dávku na hodnocení rizik pro lidské zdraví.

Toto stanovisko posuzuje biologickou relevanci nemonotónních reakcí na dávku (NMDR) identifikovaných v předchozí externí zprávě EFSA (Beausoleil et al., 2016) a v navazujícím pravděpodobnostním posouzení (Chevillotte et al., 2017a,b), přičemž se zaměřuje na soubory údajů in vivo splňující většinu kontrolních bodů vizuální/statistické analýzy identifikované v Beausoleil et al. (2016). Hodnocení bylo doplněno o případy projednávané v hodnoceních úřadu EFSA a o aktualizaci vědecké literatury. Pozorování NMDR byla potvrzena v některých studiích a jsou relevantní zejména pro účinky zprostředkované receptory. Na základě výsledků hodnocení je ve stanovisku navržen přístup, který by měl být použit během procesu hodnocení rizik v případě pozorování zjevné nemonotónnosti, a rovněž jsou zde uvedeny rady ohledně konkrétních prvků, které je třeba vzít v úvahu, aby se usnadnilo posuzování NMDR v rámci hodnocení rizik úřadem EFSA. Navrhovaný přístup byl použit na dvě případové studie, bisfenol A a bis(2-ethylhexylftalát (DEHP), a tato hodnocení jsou uvedena ve zvláštních přílohách. Vzhledem k potenciálnímu dopadu NMDR na regulatorní hodnocení rizik vědecký výbor doporučuje společné mezinárodní úsilí o vypracování mezinárodně dohodnutých pokynů a harmonizovaných rámců pro identifikaci a řešení NMDR v procesu hodnocení rizik.

Stanovisko bylo dokončeno po otevřené veřejné konzultaci, která je zdokumentována v technické zprávě.

Vědecké stanovisko najdete v EFSA Journal.

Zdroj: EFSA