Bezpečnost potravin

Domácí porážky skotu

Vydáno: 30. 8. 2012
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 29. srpna 2012.

V Praze se skot neporáží

Obavy, že se domácí porážky skotu rozmohou natolik, že vznikne celá řada problémů, se nenaplnily. Úmysl vyjít vstříc požadavkům sedláků, tj. povolit porazit doma (formou domácí porážky) skot pro vlastní spotřebu, se ukázal jako správný.
Od počátku letošního roku bylo vydáno, s výjimkou Prahy, celkem 836 povolení k domácí porážce skotu. Nahlášeno posléze bylo 576 porážek a celkem uskutečněno 564. Inspektoři krajských veterinárních správ provedli 116 fyzických kontrol a nezjistili závažná pochybení. Z 27 závad se jich 15 týkalo nedodržení termínu, nebo pozdního nahlášení, v ostatních případech šlo o poražení v jiném hospodářství, o nedostatky ve welfare, nebo nebyla správným způsobem zlikvidována střeva, mozek a uzliny poražených zvířat. Celkem byly uloženy pokuty ve výši 19 tisíc korun.
Kromě fyzických kontrol pak místně příslušné krajské veterinární správy samozřejmě prověřují doručené dokumenty a kontrolují také, zda se hlášení objeví v centrálním registru.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: www.svscr.cz.

Zdroj: SVS ČR