Bezpečnost potravin

Dokumenty publikované Vědeckým výborem pro potraviny

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

VVP je jedním z výborů dohlížejících nad bezpečností potravin v ČR. Za sídlo VVP bylo určeno Centrum hygieny potravinových řetězců (CHPŘ) v Brně. VVP publikoval již řadu dokumentů určených široké veřejnosti, které jsou volně přístupné na internetových stránkách CHPŘ, resp. VVP.

Na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ze dne 10. 12. 2001 bylo MZ ČR pověřeno založením tzv. vědeckého výboru pro potraviny (VVP), který by se v praxi zabýval otázkami hodnocení zdravotních rizik a komunikací o riziku v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (potraviny a suroviny k jejich výrobě, výživa, aditiva, pesticidy, kontaminanty chemické i mikrobiologické, GMO potraviny, materiály a předměty přicházejících do styku s potravinami, alimentární onemocnění včetně alergií).
Za sídlo VVP bylo určeno Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně, SZÚ. Vědecký výbor pro potraviny zahájil fakticky svou činnost 5.2. 2003, kdy se konalo 1. řádné zasedání. Statut a jednací řád Výboru byl schválen v květnu 2003.

Na internetových stránkách VVP je k dispozici ke stažení řada dokumentů zpracovaných ve formě stanoviska, zprávy nebo studie VVP. Ke dni 15. leden 2004 byly publikovány tyto dokumenty:

Stanoviska VVP:
* Bezpečnost nebalených pekařských výrobků (a suchých plodů) při samoobslužném prodeji potravin (7. 1. 2004)
* Použití klostridiálních bakteriofágů při výrobě siláží (19. 9. 2003)
* Použití odpadních rostlinných tuků po fritování bramborových lupínků (chipsů) do krmných směsí (19. 9. 2003)

Zprávy VVP:
* Potraviny ošetřené ionizujícím zářením: názory spotřebitelů a odhad výskytu na trhu v ČR (20. 11. 2003)
* Vztah veřejnosti ke GM potravinám a výskyt na trhu v ČR (13. 10. 2003)

Studie VVP:
* Přídatné látky (aditiva) v potravinách (15. 1. 2004)
* Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance (22. 11. 2003)
* Stručné kompendium národního systému bezpečnosti potravin v ČR (20. 10. 2003)