Bezpečnost potravin

Dokument FDA o bezpečnosti klíčků

Vydáno: 16. 1. 2005
Autor:

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv vydal publikaci obsahující informace o mikrobiálních rizicích spojených s naklíčenými semeny a optimálních průmyslových způsobech produkce klíčků.

Centrum pro bezpečnost potravin a aplikovanou výživu při americkém Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydalo publikaci obsahující informace o mikrobiálních rizicích spojených s naklíčenými semeny a o současných optimálních průmyslových způsobech produkce klíčků. Dokument s názvem „Produkce klíčků v malých potravinářských závodech“ se zabývá otázkami kontaminace klíčků patogenními mikroorganizmy a jejich růstu v klíčících semenech, charakteristikou jednotlivých patogenů, přicházejících v úvahu v souvislosti s klíčky, současnými metodami správné výrobní praxe v závodech produkujících klíčky, způsoby dezinfekce klíčků, snižováním mikrobiologického rizika, plány HACCP a problémy mikrobiálních testů. Celý dokument je k nahlédnutí na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com