Bezpečnost potravin

Dojnice a prasata: odezva zvířat je nejefektivnější pro hodnocení welfare

Vydáno: 30. 1. 2012
Autor: MZe

Zpráva EFSA publikovaná dne 25. 1. 2012.

Opatření pro hodnocení pohody (welfare) dojnic a prasat jsou účinná a měla by být, podle odborného doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) použita, všude tam, kde je to možné.

Doporučení vědeckého Panelu pro zdraví a pohodu zvířat EFSA (AHAW) jsou prezentována spolu se „schránkou s nástroji“, z níž vědci, veterináři a zemědělci mohou vybrat vhodná opatření na provádění hodnocení dobrých životních podmínek dojnic a prasat.

Stanoviska týkající se dojnic a prasat jsou prvními z řady prací o opatřeních, které budou nakonec zpracovány pro všechny druhy hospodářských zvířat. Stanoviska také pomohou při implementaci nedávno přijaté Strategie pohody zvířat EU pro léta 2012 – 2015.

Podrobné informace o nejnovějších vědeckých poznatcích Panelu pro zdraví a pohodu zvířat a obě stanoviska můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroj: EFSA

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120125a.htm