Bezpečnost potravin

Dobrá kvalita vzduchu ve venkovních stájích

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

Předmětem německého výzkumu bylo porovnání dvou typů ustájení z hlediska kvality vzduchu.

Plně klimatizované stáje pro odchov selat jsou schopné zvířatům zajistit dostatečnou vlhkost vzduchu a nízkou koncentraci škodlivých plynů. Venkovní stáje naproti tomu poskytují selatům lepší podmínky pro zdravější odchov díky vysoké intenzitě výměny vzduchu. Dobré provzdušnění napomáhá významné redukci tlaku choroboplodných zárodků v prostoru, kde se zvíře pohybuje. Kromě toho se vytváří vlivem nižší teploty ve venkovním prostředí srovnatelně menší množství amoniaku, takže zatížení sliznic prostřednictvím škodlivých plynů je redukováno na minimum.
V Saském zemském ústavu pro zemědělství v Köllitsch (SRN) provedli výzkum, do kterého zapojili 1 400 selat, která byla jednak umístěna v odchovně s velkými kotci a jednak v izolovaných a temperovaných zateplených boudách. Stáj byla odvětrávána pomocí velkoplošných oken, která byla vybavena nastavitelnými žaluziemi, které se podle potřeby otevíraly buď nahoru, nebo dolů.
Selata byla do venkovních bud umísťována ve stáří 3 až 4 týdnů a krmena automaty ad libitum. Vedle teploty a měření vlhkosti vzduchu sledovali vědci rovněž koncentraci amoniaku, oxidu uhličitého, rajského plynu a metanu v oblasti přívodu a odvodu vzduchu, ve výběhu a v prostoru lože selat. Měřila se také rychlost proudění vzduchu.
Byly získány následující výsledky:
· Snížení teploty v oblasti aktivního pohybu selete bylo zapříčiněno přívodem chladnějšího vzduchu z vnějšího prostředí. Rozdíl mezi vnitřní a vnější teplotou se pohyboval okolo 8 °C. Celkově se pohybovala teplota ve stáji mezi 10 až 20 °C. Rozdíly mezi denními a nočními teplotami byly až 10 °C.
· V prostoru lože se teplota pohybovala okolo 30 °C, což je teplota optimální pro mladá zvířata.
· Vlhkost vzduchu se v průběhu výzkumu pohybovala mezi 40 až 60 %, byla spíš nižší než vyšší. S přibývající délkou odchovu nebylo zaznamenáno žádné zatížení zvířat vysokou vlhkostí vzduchu.
· Koncentrace škodlivých plynů se pohybovala v blízkosti povolených limitních hodnot, s prodlužující se délkou odchovu nebylo zjištěno žádné zvýšení koncentrace. Pouze koncentrace CO2 v oblasti lože se lehce zvýšila v průběhu odchovu, protože díky zvýšené hmotnosti měla selata k dispozici menší objem vzduchu. Hraniční hodnoty však nebyly překročeny.
· Při dané vnější teplotě a rychlosti větru bylo dosaženo optimálního proudění vzduchu stájí, když byla vrchní část žaluzií otevřena na 30 cm.

Schweinezucht und Schweinemast, 2003, č. 3, s. 32 a 33