Bezpečnost potravin

Do projektu Ovoce, zelenina a mléko do škol se zapojuje každý rok o desítky základek více

Vydáno: 14. 2. 2022
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF

Ve školním roce 2021/2022 v rámci projektu Ovoce a zelenina a mléko do škol dodává mléko 12 schválených žadatelů s ročním limitem 322 korun na žáka. Ovoce a zeleninu dodává 16 společností s limitem 282 korun. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který projekt administruje, ukončil k 31. prosinci projekt předchozího školního roku v celkové hodnotě více než 500 milionu korun.

„Za uzavřený školní rok 2020/2021 jsme v rámci dodávek ovoce a zeleniny administrovali 148 žádostí od 17 žadatelů a vyplacená částka činila více než 270 milionů korun,“ uvedl Robert Zavadil, ředitel Odboru společné organizace trhů, pod který školní projekt v rámci Fondu spadá. A dodal: „Jedná se o přibližně 17 milionů korun více než v předchozím školním roce v rámci této části projektu“. U mléka a mléčných produktů došlo k vyřízení celkem 103 žádostí od 12 žadatelů, kterým SZIF poskytl téměř 250 milionů korun. Zde došlo k navýšení vyplacených prostředků oproti předcházejícímu školnímu roku téměř o 15 milionů.

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol se dlouhodobě snaží zlepšit stravovací návyky u dětí. A zájem ze strany základních škol o zpestření jídelníčku žáků roste, v posledních letech jich každoročně přibývá několik desítek. Aktuálně se do dodávek mléčných produktů zapojuje skoro 3 700 základních škol, v případě dodávek ovoce a zeleniny jich je dokonce téměř 4 tisíce.

„Projekt považujeme za užitečný. Děti se učí, že zařazovat pravidelně do jídelníčku ovoce a zeleninu je samozřejmostí. Nám coby ekoškole se líbí používání vratných přepravek, je to snadné a užitečné. Máme jen drobnou výhradu, že nám například ovoce nedodali včas, protože scházely přepravky,“ hodnotí zapojení do projektu ředitel českobudějovické ZŠ a ZUŠ Vltava Pravoslav Němeček.

Základní škola se do programu přihlásí tím, že uzavře smlouvu s jedním z dodavatelů (žadatelů o dotaci) schválených SZIF. Ten pak má za povinnost dodávat odsouhlasené produkty během celého školního roku v minimálním počtu dodávek vyhlášených na jeho začátku, nyní se jedná o dvě dodávky měsíčně. Výrobky přitom nesmí být v rozporu s vyhláškou o požadavcích na potraviny. Pro školáky jsou zdarma.

Dlouhodobou součástí školního projektu jsou také doprovodná vzdělávací opatření, tedy ochutnávky, exkurze či podpora činnosti na školních pozemcích. V aktuálním školním roce 2021/2022 podalo plán na uskutečnění doprovodných vzdělávacích opatření sedm subjektů v plánovaném objemu 28 milionů korun v oblasti mléčných výrobků. Ovoce a zeleninu plánuje propagovat devět žadatelů v objemu 33 milionů.

„Školní projekt napomáhá i prvovýrobcům, aby se jejich produkty dostaly tam, kde to má smysl. Jak vyplývá z posledních průzkumů, projekt oceňuje až 77 procent rodičů a kladně ho hodnotí také školy. Jsme rádi, že tímto přispíváme ke zlepšení stravování dětí,“ doplnil Robert Zavadil.

 

O projektu OZMDŠ
Ve stávající podobě funguje projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol od roku 2017, kdy se dřívější samostatné projekty spojily a získaly podporu Evropské unie. Financování programu zajišťují přibližně ze 2/3 národní zdroje, zbývající prostředky jdou právě z unijních fondů. Podrobné informace o programu a přehled schválených dodavatelů včetně jejich sortimentu jsou zveřejněny na webové adrese www.szif.cz/cs/skolni-projekty

 

Zdroj: SZIF