Bezpečnost potravin

Do EU maso (a živočišné produkty) ani poštou!

Vydáno: 10. 5. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10. 5. 2011.

Pokud jde o cestující ze třetích zemí, tj. ze zemí, které nejsou členy EU, ti dobře vědí, že již několik let platí zákaz dovozu většiny potravin živočišného původu určených pro vlastní spotřebu na území Unie. Na letištích a dalších vstupních místech, např. pobočce České pošty v Praze 5 Košířích, jsou umístěny informační plakáty, ĆSA informuje prostřednictvím filmu cestující na palubách svých letadel mířících do ČR z destinací mimo EU.  Příslušné informace lze najít také na webových stránkách SVS ČR či např. Asociace cestovních kanceláří ČR.

Zákaz dovozu bez příslušných veterinárních osvědčení se týká zejména masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků (až na výjimky z některých zemí) a pro ostatní živočišné produkty se uplatňují hmotností limity, které jsou přehledně popsány v příloze č. IV nařízení Komise (ES) č. 206/2009. Tento zákaz vychází z nutnosti chránit území EU před zavlečením všemožných nebezpečných nákaz. Například taková slintavka a kulhavka se stále vyskytuje nejen v Asii a na africkém kontinentě, ale dokonce i v Turecku a letos byla zavlečena i do Bulharska.

Co ale ví cestující, ne vždy si uvědomí zasílatelé dárků, balíčků, popřípadě některé kurýrní služby. Kontroly zásilek neobchodní povahy se vztahují samozřejmě i na balíky ze třetích zemí. V současné době jsou tyto poštovní zásilky kontrolovány Městskou veterinární správou v Praze, přesněji jsou převáženy Českou poštou pod celním dohledem na pohraniční veterinární stanici na letišti v Praze. Obsah balíku nevyhovující požadavkům nařízení č. 206/2009 a tedy nesplňující podmínky pro propuštění na území EU musí být zlikvidován. Nařízení č. 206/2009 nepřipouští žádnou jinou možnost nakládání s těmito živočišnými produkty. Zásilky jsou likvidovány ve spalovně na náklady České pošty, která následně vymáhá tyto nemalé částky na příjemcích zásilek. Může se tak stát, že starší paní měla obdržet z USA v balíčku na ochutnání dvacet deka sušeného masa a byla nakonec nucena zaplatit poměrně vysokou částku za likvidaci, aniž měla možnost sušené maso ochutnat.

Ze zkušeností Městské veterinární správy v Praze lze uvést, že v roce 2010 bylo zabaveno a zlikvidováno kolem 80 poštovních zásilek, původem většinou z USA.

Právě kvůli možným nedorozuměním a problémům považujeme za vhodné na tuto skutečnost opět upozornit. Příjemci poštovních zásilek by si měli předem zjistit informace o tom, které zboží může být v balíku zasíláno, aniž by hrozilo jeho zabavení a likvidace, a v tom smyslu instruovat odesílatele v zahraničí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.