Bezpečnost potravin

DNA z odpadní vody prozradila chráněné druhy na rybím trhu

Vydáno: 2. 6. 2022
Autor: Gate2Biotech

Informace portálu Gate2Biotech

Navzdory ochranářským opatřením a formálním zákazům se ohrožené druhy ryb pravidelně dostávají na rybí trhy. Poznat to pouhým pohledem není snadné. Pomoc nabízejí analýzy DNA z prostředí.

Kredit: Jarek Tuszyński / Wikimedia Commons.Vodní živočichové nepřetržitě uvolňují molekuly vlastní DNA do okolní vody, jako výměšky tělních tekutin, exkrementy nebo třeba kousky pokožky. Jde o takzvanou environmentální DNA, čili eDNA. Díky tomu je možné odebírat vzorky vody, izolovat z nich takovou DNA a jejím přečtením určit, jaké druhy se v dané oblasti vyskytují.

Tým odborníků University of Hong Kong využil tuto technologii pro pátrání po ohrožených druzích na rybím trhu. V průběhu 5 dnů odebrali vzorky vody, která odtéká z rybích trhů v Hong Kongu. Z těchto vzorků získali kousky tkání, krev a další podobný biologický materiál, filtrací nebo srážením.

V tomto biologickém materiálu vystopovali eDNA. Její analýzy prozradily, že se na trzích prodává řada chráněných druhů, jako například kanic hnědoskvrnný (Epinephelus fuscoguttatus), který je mimořádně zranitelný nadměrným rybolovem. Následné vizuální prohlídky trhů potvrdily, že se tam vystopované druhy skutečně prodávají.

Samotné vizuální kontroly trhů, které se dnes běžně používají, jsou bohužel často nedostatečné. Mnohé trhy jsou velké a důkladné vizuální kontroly trvají velmi dlouho. Další problém je v tom, že se chráněné druhy často prodávají pod jménem podobných druhů anebo současně s nimi, což ztěžuje jejich odhalení. Analýzy eDNA to mohou změnit.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Wastewater-borne DNA reveals endangered species in fish markets

Zdroj: Gate2Biotech