Bezpečnost potravin

Diskuse o vztahu včelařství a GM plodin ve V. Británii

Vydáno: 2. 11. 2002
Autor:

Britští včelaři požadují zvláštní opatření (např. zachování minimální vzdálenosti úlů od kultur s geneticky pozměněnými plodinami), aby chov včel a včelí produkty jimi nebyly dotčeny. Požadují také další průzkumy, které by prokázaly bezpečnost GM plodin.

Britští včelaři zdůrazňují požadavek, aby úly se včelami byly drženy ve vzdálenosti aspoň šesti mil od kultur s geneticky modifikovanými plodinami, aby se ochránila koncepce „zdravé včely“. Chtějí také, aby komerční zakládání kultur plodin bylo pozdrženo, dokud nebude publikován další výzkum. Silná pozice Asociace britských včelařů (British Beekeepers Association) se shoduje s průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že většina spotřebitelů si přeje včely nedotčené geneticky pozměněnými plodinami. Nezávislé průzkumy veřejného mínění, provedené 1000 spotřebiteli pověřenými ekologickou organizací „Friends of the Earth“ zjistily, že 63 % domácností, které pravidelně kupují med, chtějí, aby byl prostý geneticky pozměněných produktů. Včelaři však připouštějí, že ani limit šesti mil nezajistí, aby  med neobsahoval pyl z geneticky pozměněných rostlin. Skotští včelaři volali po úplném zákazu zakládání všech kultur v terénu, dokud se neprokáže, že GM plodiny jsou bezpečné.
Britské ministerstvo, které se zabývá zemědělskými záležitostmi (DEFRA), zahájilo v druhé polovině září konzultace o podkladech, které navrhují, aby veřejnost měla větší slovo ve věci uvádění GM plodin.
Farmers Weekly, 137, 2002, č. 13, s. 58      (Vo)