Bezpečnost potravin

Dioxiny v belgických a nizozemských krmivech

Vydáno: 16. 2. 2006
Autor:

V Belgii a Nizozemí byly dočasně uzavřeny stovky farem vzhledem ke zjištění, že drůbež a vepři dostávali krmivo kontaminované dioxiny.

V Belgii a Nizozemí byly dočasně uzavřeny stovky farem poté, co bylo zjištěno, že drůbež a vepři byli krmeni krmivem kontaminovaným dioxiny. Důsledkem tohoto incidentu je prozatím zákaz importu vepřového masa z těchto zemí do Jižní Koreje. Minulý týden belgický Úřad pro bezpečnost potravin (AFSCA) zjistil, že kontaminace pochází z vepřového tuku, který byl použit jako ingredience při výrobě krmiv v říjnu 2005. Podle zprávy se dioxin dostal do tuku prostřednictvím nefiltrované ingredience použité k extrakci vepřového tuku v průběhu výroby želatiny v závodě společnosti PB Gelatins, která je částí belgické chemické společnosti Tessenderlo. Extrahovaný tuk byl později distribuován výrobcům krmiv. Belgické úřady údajně prohlásily, že maso ze zvířat krmených kontaminovaným krmivem se může dát do prodeje. Každopádně jsou hladiny kontaminace hluboko pod úrovní, která byla zjištěna při prvním dioxinovém incidentu v Belgii v roce 1999. AFSCA potvrdil, že v současné době žádné bezprostřední riziko pro zdraví obyvatel nehrozí. Dioxiny patří do rodiny vysoce toxických, značně rozšířených perzistentních sloučenin, které vznikají jako vedlejší produkty některých průmyslových technologií. Jsou spojovány s řadou různých zdravotních rizik, včetně rakoviny. Různé dioxiny vykazují různou toxicitu, a proto se koncentrace vyjadřují v toxických ekvivalentech (TEQ) s aplikací korekčních faktorů tak, aby se hladiny mohly porovnávat.
http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Qualityn  (2.2.06)