Bezpečnost potravin

Digitální zařízení pro kontrolu kontaminace

Vydáno: 24. 4. 2004
Autor:

V USA byl patentován nový automatizovaný systém detekce výkalů on-line vyvinutý vědci ARS, který je připraven pro testování v komerčních podmínkách podniků pro zpracování drůbeže; licenční práva patří Univerzitě v Georgii.

<P Výzkumní z&nbsp;ARS (Agricultural Research Service) v&nbsp;Athénách (Georgia) se zabývají<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp;vizuálními &nbsp;</SPAN>systémy kontroly, detekce a manipulace s&nbsp;jatečnými těly kontaminovanými výkaly. Cílem jejich práce je nalezení rychlého, přesného a nákladově účinného systému pro detekci znečištění zpracovaných jatečných těl.</FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>Vyvinuli dva systémy pro detekci kontaminantů, a to hyperspektrální systém pro vědecké účely a<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>multispektrální systém, který využívá počítačově řízenou vysoce rychlostní digitální kameru se spektrálními filtry.</FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>S&nbsp;těmito systémy bylo provedeno několik pokusů pro stanovení parametrů a vytvoření databáze<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>faktorů, které by mohly ovlivnit přesnost detekce znečištění.</FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>Na univerzitě zjišťovali vliv<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>tráveniny<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>z&nbsp;různých částí trávicího traktu (liší se v&nbsp;barvě a konsistenci) na účinnost systému a zjistili:</FONT></P>
<P class=MsoNormal style=“ TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt“><SPAN>-<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Arial>přítomnost nebo nepřítomnost kůže v&nbsp;důsledku paření drůbeže neovlivní detekci znečištění</FONT></P>
<P class=MsoNormal style=“ TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt“><SPAN>-<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Arial>funkce systému není ovlivněna druhem přijatého krmiva (kukuřice, pšenice nebo čirok)<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN></FONT></P>
<P class=MsoNormal style=“ TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt“><SPAN>-<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Arial>systémem lze stanovit<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>množství nečistoty o hmotnosti 1-2 mg, které nemusí vždy ovlivnit mikrobiologický stav jatečného těla </FONT></P>
<P class=MsoNormal style=“ TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt“><SPAN>-<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Arial>prvotní testy s&nbsp;detekcí výkalů na vnitřních plochách<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>jatečného těla (na potrhaných kusech) byly úspěšné</FONT></P>
<P class=MsoNormal style=“ TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt“><SPAN>-<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><FONT face=Arial>potřísnění střevním obsahem aplikované 12 minut bylo systémem zachycené, ale vyžaduje další analýzy.</FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>Význam systémů detekce výkalů stále poroste. Očekává se, že tyto systémy<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>budou v&nbsp;blízké budoucnosti aplikovány v závodech pro zpracování brojlerů.</FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>Cílem projektu vědeckého týmu ARS<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp;&nbsp; </SPAN>je vyvinout během dvou let<SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp; </SPAN>plně funkční systém využitelný ve zpracovatelských podnicích. </FONT></P>
<P class=MsoNormal><FONT face=Arial>Poultry Intern., <SPAN style=“mso-spacerun: yes“>&nbsp;</SPAN>43, 2004, č. 3, s. 20-26</FONT></P>