Bezpečnost potravin

Dietární zdroje vitaminu D v české populaci (4-90 let)

Vydáno: 23. 5. 2019
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný Společností pro výživu

Abstrakt
Článek popisuje hlavní zdroje vitaminu D v obvyklé stravě české populace (4–90 let) z pohledu obsahu vitaminu D a příspěvku těchto zdrojů k celkovému dietárnímu přívodu. 132 druhů potravin (kombinovaných do 86 vzorků), představujících možné zdroje v dietě, bylo analyzováno kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Nejvyšší koncentrace vitaminu D byly stanoveny ve skupině ryb (až 11,1 μg/100 g jedlého podílu). 78–89 % celkového přívodu vitaminu D (bez doplňků stravy) v obvyklé stravě pochází z vajec, jemného pečiva, mléka a mléčných výrobků, margarínů, ryb a rybích produktů, masa a masných výrobků. Výsledky vycházely z dat o individuální spotřebě potravin (studie SISP04) a aktuálních analytických dat o obsahu vitaminu D v potravinách, které byly zpracovány výpočetním systémem MCRA (Monte Carlo Risk Assessment, verze 8.2).

Autoři článku: Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Marcela Dofková, Ing. Jitka Blahová, Mgr. Radek Kavřík, Ing. Jana Nevrlá, RNDr. Irena Řehůřková, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.,
Centrum zdraví, výživy a potravin, Státní zdravotní ústav v Praze, pracoviště Brno,
Ústav ochrany a podpory zdraví, Lékařská fakulta MU, Brno,
Ústav hygieny a technologie mléka, FVHE, VFU, Brno

Článek byl publikován v časopise Výživa a potraviny 3/2019

 

 

Zdroj: Společnost pro výživu