Bezpečnost potravin

Dietární expozice člověka v ČR

Vydáno: 1. 12. 2014
Autor: SZÚ, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Výsledky monitoriování zdravotního stavu obyvatelstva za rok 2012 - 2013.

Dietární expozice člověka v ČR – výsledky MZSO za rok 2012-2013

V rámci dlouhodobého zdravotnického programu „Monitoriování zdravotního stavu obyvatelstva“ jsou každé dva roky vyhodnocovány expoziční dávky řady chemických látek a je charakterizováno zdravotní riziko (metoda Total Diet Study). Rok 2013 byl již 20 rokem sledování. U řady škodlivých chemických látek pozorujeme snížení průměrné expoziční dávky, u některých mikronutrientů pozorujeme zvýšení přívodu. To jsou z dlouhodobého hlediska pozitivní zprávy. Pro některé další látky však pozorujeme navýšení dávek, i když nikoli příliš významné. Pokud Vás zajímají výsledky sledování desítek chemických látek, otevřete si podrobnou roční zprávu. Ta obsahuje také výsledek sledování vybraných GM potravin na trhu v ČR v roce 2013.

Výsledky pro jednotlivé chemické látky a metodické parametry jsou dostupné zde.

J.Ruprich, 29.11.2014

Zdroj:  SZÚ