Bezpečnost potravin

Dieta a dietní omezení při alergii na bílkoviny kravského mléka

Vydáno: 12. 5. 2023
Autor: Společnost pro výživu

Foto: Shutterstock

Společnost pro výživu publikovala článek „Dieta a dietní omezení při alergii na bílkoviny“ v časopise Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 2/2023.

Úvod
Zabezpečení plnohodnotné stravy, která poskytne dětem všechny potřebné živiny, je velkou výzvou, před kterou stojí každý, kdo se potýká s potravinovou alergií (PA) nebo potravinovou nesnášenlivostí. Léčba PA je založena především na dodržování léčebné diety, ze které jsou vyloučeny všechny potraviny nebo její složky, které vyvolaly, vyvolávají nebo mohou vyvolat alergickou reakci. Čím více druhů potravin či celých potravinových skupin musí alergik ze stravy vyloučit, tím větší je riziko nedostatečného příjmu živin a z toho plynoucích zdravotních důsledků. U dětí s PA můžeme pozorovat zvýšené riziko neprospívání a zpomaleného růstu.

Potravinová alergie je pro alergika a v případě dětských alergiků pro jejich opatrovníky velkou zátěží, se kterou se musí naučit žít. Musí se naučit sestavit plnohodnotný jídelníček i při často velmi omezeném výběru potravin, umět vyhodnotit bezpečnost stravy (porozumět údajům na etiketách obalů, výběr vhodných surovin k přípravě stravy, výběr vhodných potravin a pokrmů při konzumaci mimo domov …) a v neposlední řadě se naučit sdílet své omezení s ostatními, aby porozuměli, co všechno s sebou tato nemoc přináší.

Autorka článku: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D., Ústav hygieny, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Pra

Zdroj: Společnost pro výživu