Bezpečnost potravin

„Dětské“ potraviny

Vydáno: 5. 6. 2014
Autor: SZPI

Informace SZPI pro spotřebitele

Často je možné se v tržní síti setkat s potravinami, které jsou označeny výrazy „pro děti“, „dětské/-ý/á“, případně je jejich grafické zpracování doplněno o obrázky pohádkových postav, zvířátek, nebo o jiné dětské motivy.
Vzhled těchto produktů ale automaticky neznamená, že dané potraviny mají určité speciální vlastnosti, díky kterým jsou zvláště vhodné pro dětské konzumenty. Aktuálně platná legislativa nestanovuje, jakou povahu má mít potravina, která je podobným způsobem označena.
Typickým příkladem je „šunka pro děti“. Požadavky na jakost a označování masných výrobků upravuje v rámci české legislativy vyhláška č. 326/2001 Sb. (aktuální znění předpisů lze nalézt na webových stránkách SZPI). Daná vyhláška nezmiňuje označení „dětská šunka“. Pro potravinu s tímto názvem tedy nejsou zavedeny specifické podmínky.
Požadavky na složení šunky se odvíjí od jejího označení jako „standardní“, „výběrová“ a „nejvyšší jakosti“. Jedná se o tzv. třídy jakosti a je jimi určen například minimální podíl čistých svalových bílkovin a zda lze při výrobě produktu použít barviva, vlákninu, škrob či rostlinné a jiné živočišné bílkoviny (šunky standardní třídy jakosti mohou tyto látky obsahovat).
Spotřebitelé se také obvykle zajímají o obsah soli v dané potravině. Vyhláška č. 113/2005 Sb. stanovuje, že pokud výrobek obsahuje více než 2,5 % jedlé soli, musí být její obsah vyznačen na obalu v procentech hmotnostních (tato povinnost se nevztahuje na dehydratované výrobky, ochucovadla a studené omáčky a dresinky). V případě většího množství soli v potravině lze tedy z označení zjistit, kolik této látky produkt obsahuje.
Často ale sami výrobci dobrovolně uvádějí informaci i o nižším obsahu soli, a to v podobě označení „doporučeného denního množství“ (ang. zkratka „GDA“). Tato informace udává kolik procent z doporučeného množství soli (případně sodíku, který je součástí soli) na den je v potravině obsaženo (jedná se o 6 g soli pro dospělého a 4 g pro děti).
Přísnější požadavky platí u potravin pro děti do věku tří let. Tyto produkty (např. mléčná výživa, příkrmy) spadají do skupiny potravin pro zvláštní výživu a požadavky u nich stanovují speciální právní předpisy. V tržní síti se pak lze setkat s postupem výrobců, kteří produkty s obaly s dětskými motivy pro jistotu označí jako potraviny nevhodné pro děti do tří let věku, aby takové produkty nebyly zaměněny s potravinami z této speciální skupiny.
Stejně jako u ostatních potravin, i u výrobků s dětskými motivy a označením, doporučujeme sledovat na obale jejich složení. Spotřebitel tak zjistí, co výrobek obsahuje, v jakém množství, a podle toho se může rozhodnout, zda si výrobek zakoupí.
Na webových stránkách SZPI lze pod odkazem „Vyhodnocení anket“ nalézt informace k výsledku ankety z března 2014 na téma „dětské“ potraviny.
Zpracoval: Bc. Šárka Kolejková – Oddělení komunikace se spotřebiteli (ÚI SZPI)

Zdroj:  SZPI