Bezpečnost potravin

Děti potřebují více vitaminu D

Vydáno: 15. 4. 2003
Autor:

Američtí lékaři upozorňují na nedostatek vitaminu D u kojených dětí, straších dětí a adolescentů v důsledku nedostatečného pobytu na slunci. Řešením je podávání suplementů vitaminu D ohroženým skupinám.

Američtí lékaři prosazují zvýšení doporučované dávky vitaminu D pro děti, protože expozice slunečního světla, které generuje produkci vitaminu v kůži, pro ně již není bezpečným způsobem prevence deficitu tohoto vitaminu. V časopisu Pediatrics poukazují  na zvyšování počtu případů křivice v posledních letech. Choroba brání zdravému vývoji kostí, což se může projevit pokřivením končetin, a rovněž přispívá k respiračním a srdečním problémům. Autoři doporučují podávání suplementů vitaminu D kojeným dětem, protože mateřské mléko neobsahuje požadovaných 200 IU vitaminu D. Děti s umělou, fortifikovanou výživou potřebují podávání vitaminových suplementů pouze v případě, že  příjem této výživy je nižší než 500 ml denně. Lékaři upozorňují i na další populační skupinu, která je ohrožena nedostatkem vitaminu D, a to starší děti a adolescenti, kteří nepobývají pravidelně a dostatečně dlouho na slunci a nepijí minimálně 500 ml mléka fortifikovaného vitaminem D. I tato skupina potřebuje ke zvýšení hladiny vitaminu D potravinové suplementy. Podle návrhu nové směrnice, zpracovávané autory, vycházející z doporučení americké Národní akademie věd, by měla suplementace vitaminem D začít v prvých dvou měsících života dítěte. Pro objasnění všech faktorů zapříčiňujících deficit vitaminu D a následně vznik křivice u některých kojených dětí je zapotřebí provádět další  výzkumy. Vitamin D se v současné době velmi intenzivně studuje především z hlediska prevence onemocnění kostí – osteoporózy a osteoartrózy.
Pediatrics, 111, 2003, č. 4, s. 908–910