Bezpečnost potravin

Detektor kovů zvyšuje jakost sýrů

Vydáno: 2. 11. 2002
Autor:

Instalace detektorů kovů firmy Lock Inspection Systems v linkách na výrobu měkkých sýrů podstatně zvyšuje jakost a bezpečnost balených výrobků. Detektory modulové konstrukce se vyznačují vodotěsností, extrémní citlivostí, jednoduchou obsluhou a spolehlivostí

Nizozemský výrobce sýrů společnost Schipper Kaas zmodernizovala ve svém závodě systém kontroly jakosti instalací detektoru kovů nové generace, dodávané britskou firmou Lock Inspection Systems. Schipper Kaas je přední evropský výrobce a distributor měkkých sýrů hadicově balených ve tvaru salámu. Vzhledem k tomu, že společnost exportuje do celé Evropy, Japonska, Austrálie a USA, musí její výrobky odpovídat nejvyšším standardům jakosti a bezpečnosti. Problémem celého sýrařského průmyslu je občasná kontaminace kovy, způsobená jemnými kovovými odštěpky ze strojního zařízení, částečkami poškozených řezacích nástrojů, nebo zlomky klipsů používaných k uzavření obalu. Společnost Schipper Kaas se rozhodla pro řešení tohoto problému, které jí současně umožní získání certifikace HACCP. Společnost instalovala v závodě tři detektory MET30+ Pipeline masivní konstrukce, které odolávají i velmi agresivnímu prostředí při čištění (abrazivní chemické prostředky, vysoké teploty –běžně i nad 70 °C) výrobního zařízení. Detekční jednotka je plně vodotěsná, modulové konstrukce umožňující jednoduchou manipulaci. Detekční jednotka byla umístěna na konci každé výrobní linky (o výkonu 20–40 výrobků za minutu) mezi plnicí a uzavírací stroj, aby byly detektovány všechny kovové kontaminanty před uzavřením (zatavením) obalu. Instalací detektorů MET30+Pipeline se v závodě výrazně zvýšila efektivnost detekce kovových nečistot. Detektory jsou extrémně citlivé, spolehlivé a nenáročné na obsluhu.
http://www.metal-detection.co.uk/