Bezpečnost potravin

Detekce raných stadií BSE z krve

Vydáno: 31. 12. 2003
Autor:

Jednoduchý krevní test je schopen zjistit nukleovou kyselinu v tzv. mikrovezikulách, což prokazatelně souvisí s BSE. Test by mohl odhalit jednotlivé „rizikové kusy“ a uchránit celé stádo před likvidací.

Ředitel Veterinárního institutu Univerzity Göttingen (Niedersachsen, SRN) prof. Brenig koncem listopadu 2003 zveřejnil informaci o tom, že byl vyvinut test, kterým lze odhalit BSE u velmi mladých kusů živých zvířat. Na pozadí tohoto vývoje byla skutečnost, že se zvyšuje počet případů BSE u mladého dobytka, což je i případ Francie a Japonska. Jednoduchý krevní test je schopen zjistit nukleovou kyselinu v tzv. mikrovezikulách, což prokazatelně souvisí s BSE.
Podle prof. Breniga je legislativně stanovené testování krav starších než 30 měsíců v EU (starších než 24 měsíců v SRN a některých dalších státech) nedostatečné k zajištění bezpečnosti spotřebitelů. Dosavadní zkušební metody fungují pouze, pokud dojde k nahromadění určitého množství prionových bílkovin v mozkové tkáni, tzn. v pokročilém stadiu choroby. Podle prof. Breniga je vybíjení celých stád neefektivní a nesprávný postup. Správným postupem je testování živých zvířat, při kterém se odhalí jednotlivé „rizikové kusy“ a uchrání se stádo. Obdobná koncepce je již zavedena, pokud jde o scrapii ovcí.
Veterinární institut provede v příštím roce větší počet krevních testů. Od prvního výskytu BSE v Německu v listopadu 2000 (celkem se vyskytlo 287 případů) do listopadu 2003 provedl Veterinární institut 7,5 mil. testů BSE.
EU Food Law, 2003, č. 147, s. 13