Bezpečnost potravin

Destruktivní hmyz dokáže recyklovat bioodpad na cenné suroviny

Vydáno: 25. 10. 2021
Autor: GateBiotech

Informace portálu Gate2Biotech

Evropští vědci i průmysl začínají zaměstnávat hmyz, od termitů, kteří dovedou zničit celé dřevěné stavby až po hmyzí larvy, které dovedou zkompostovat téměř cokoliv. Díky zapojení hmyzu mohou vzniknout cenné produkty, jako jsou obaly, kosmetika, léčiva nebo třeba krmení pro zvířata.

Kredit: ARS / USDA / Wikimedia Commons.Jak říká Stéphanie Baumberger z francouzského Paris Institute of Technology for Life, Food and Environmental Sciences (AgroParisTech), mezi hmyzem jsou skvělí jedlíci, co se výtečně množí, a někteří z nich jsou, naštěstí pro nás, úžasní recyklátoři. Tým Baumbergerové z projektu Zelcor využívá schopnost termitů trávit lignin z buněčných stěn rostlinných buněk, který je základní složkou dřeva. Termiti jsou specialisté na ničení dřeva, včetně dřevěných konstrukcí, postavených lidmi. Kolonie termitů nikdy nespí a neustále žere dřevo.

Lignin je zásadním konstrukčním materiálem rostlin. Bez ligninu by rostliny nestály rovně. Role ligninu je nejvíce výrazná u dřevin, u nichž tvoří pevné dřevo i kůru. Má to ale i svou stinnou stránku. Co je dobré pro rostliny, je pohromou při zpracování rostlin na biomasu, které je nezbytné pro získávání biopaliv a dalších cenných látek z rostlin. Lignin je totiž velmi obtížně rozložitelný.

Baumbergerová s kolegy krmila ligninovým bioodpadem termity, díky čemuž získali bioprodukty s vysokou přidanou hodnotou. Používali především bioodpad z lignocelulózových biorafinerií a zbytky materiálů z papíren.

Autor: RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.

Více informací naleznete zde: Destructive insects produce high-value products from biowaste (phys.org)

 

Zdroj: Gate2Biotech