Bezpečnost potravin

Deset let výzkumu zaměřeného na GMO, financovaného EU

Vydáno: 7. 2. 2011
Autor:

Publikace Evropské komise obsahuje 50 výzkumných projektů řešených v období 2001–2010.

V příloze je publikace, která sumarizuje výsledky 50 vybraných výzkumných projektů zaměřených na geneticky modifikované organismy (GMO). Tyto projekty, kofinancované Evropskou komisí prostřednictvím rámcových programů výzkumu a inovací, byly řešeny v letech 2001–2010. Publikace obsahuje také souhrn z nejnovějšího přehledu Eurobarometru 2010 zaměřeného na přírodní vědy a biotechnologii.

Jednotlivé výzkumné projekty jsou v publikaci uspořádány do následujících kapitol:

1. Environmentální dopady GMO
2. GMO a bezpečnost potravin
3. GMO pro biomateriály a biopaliva – nově se objevující technologie
4. Posouzení a management rizika – politická podpora a komunikace

Příloha: A decade of EU-funded GMO research (2001 – 2010) (pdf, 3,88 MB)

Zdroj: EU-AgriNet