Bezpečnost potravin

Desatero zásad pro sestavování jídelníčku na dětském táboře

Vydáno: 11. 7. 2022
Autor: HSHMP

Doporučení HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy nabízí k inspiraci nejen pro vedoucí dětských táborů, ale i pro rodiče zásady zdravého jídelníčku, jak je zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Hygienická služba provádí každoročně kontroly dětských zotavovacích akcí. Během kontrol pracovníci hygieny řeší případné nedostatky stavebně-technického či organizačního charakteru, a zároveň se věnují edukaci dospělých pořadatelů příp. účastníků akcí. Jedním z podpůrných edukačních materiálů je i Desatero pro sestavování jídelníčku na dětském táboře – doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví.

Uvedený materiál může posloužit i rodičům a dalším osobám, zainteresovaným v péči o děti během letních prázdnin, neboť uvedené zásady mají obecnou platnost. Text doporučení je v příloze.