Bezpečnost potravin

Deoxynivalenol v ovesných vločkách Nordwaldtaler

Vydáno: 5. 12. 2011
Autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce dnes reagovala okamžitou kontrolou na informaci z Německa, že ovesné vločky Nordwaldtaler, dodávané i na český trh, obsahují nadměrné množství deoxynivalenolu. Výrobek je nyní stahován z prodeje.

Oznámení  přijaté systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) se týká výrobku Nordwaldtaler Haferflocken – jemné ovesné celozrnné vločky, hmotnost balení 500 g, DMT 14.2.2013, 21.01.2013, 06.01.2013, 11.01.2013 a 17.01.2013. Výrobcem je Peter Kölln KGaA, Westerstr. 22 – 24, 25336 Elmshorn, Německo. Stanovený limit pro deoxynivalenol byl ve vločkách překročen až trojnásobně.
Výrobek byl prodáván obchodním řetězcem Lidl. Společnosti bylo jako kontrolované osobě uloženo kromě dalších opatření informovat SZPI, zda byly tyto vločky dodány do veřejného stravování nebo distribuovány mimo Českou republiku.
Deoxynivalenol, nazývaný též vomitoxin, je mykotoxin, který může vyvolávat zvracení a nechutenství prostřednictvím ovlivnění nervového systému.
Vzhledem k datům trvanlivosti mohou mít spotřebitelé tyto výrobky stále doma. SZPI nedoporučuje jeho konzumaci.
4.12.2011 – Upřesnění k identifikaci výrobku
Ačkoliv je výrobcem potraviny výše uvedená společnost Peter Kölln KGaA, na obalu výrobku je uveden další zpracovatel a distributor FORTIN Mühlenwerke GmbH a Co. KG, Fringsstr. 1, D40221 Düsseldorf, Německo.
 
Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633